Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1339
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ
Other Titles: Accounting and analysis of formation and use of loan capital
Authors: Зеленіна, Олена Олександрівна
Zelenina, O.O.
Keywords: позиковий капітал
бухгалтерський облік позикового капіталу
елементи позикового капіталу
економічний аналіз формування і використання позикового капіталу
loan capital
accounting for loan capital
the elements of loan capital
economic analysis of the formation and use of loan capital
Issue Date: 11-Jan-2012
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування та використання позикового капіталу підприємств. Досліджено економічну сутність позикового капіталу та його місце в загальній класифікації капіталу. Уточнено та розмежовано поняття “позиковий капітал” та “сторонній капітал” для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Удосконалено класифікаційні характеристики позикового капіталу та розвинуто трактування функцій позикового капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку. Запропоновано розділи політики господарювання та визначено місце в ній позикового політики. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку елементів позикового капіталу в аналітичних розрізах та субрахунках, що забезпечує підвищення інформативності даних бухгалтерського обліку. Розроблено форми первинних документів та внутрішніх звітів, що забезпечують формування обліково-аналітичної інформації про формування та використання позикового капіталу. Розроблено комплексну модель формування та використання позикового капіталу підприємств, з обґрунтуванням напрямів фінансування майна через використання нормативних коефіцієнтів, що сприятиме розвитку забезпечення управління елементами позикового капіталу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1339
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenina.pdf548.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.