Browsing by Author Iskov, S.S.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2011ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВТолкач, О.М.; Соболевський, Р.В.; Іськов, С.С.; Tolkach, O.M.; Sobolevsky, R.V.; Iskov, S.S.
2023Використання шламу каменеобробних підприємств як домішок у керамічних виробахЛеонець, І.В.; Іськов, С.С.; Leonets, I.V.; Iskov, S.S.
2020Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робітСоболевський, Р.В.; Іськов, С.С.; Камських, О.В.; Шустов, О.О.; Леонець, І.В.; Sobolevskyi, R.V; Iskov, S.S.; Kamskykh, O.V.; Shustov, O.O.; Leonets, I.V.
2011ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОБИЦЬКОГО РОДОВИЩА ІЛЬМЕНІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙБашинська, М.Е.; Башинський, С.І.; Іськов, С.С.; Bashynska, M.E.; Bashynskiy, S.I.; Iskov, S.S.
2023Дослідження експлуатаційних втрат блочної сировиниІськов, С.С.; Толкач, О.М.; Скиба, Г.В.; Темченко, А.Г.; Темченко, О.А.; Iskov, S.S.; Tolkach, O.M.; Skyba, G.V.; Temchenko, A.H.; Temchenko, O.A.
2023Дослідження ефективності застосування гумового футерування кузова автосамоскидаБілобров, Д.М.; Лебля, М.В.; Дубінчук, Д.О.; Іськов, С.С.; Темченко, О.А.; Bilobrov, D.M.; Leblya, M.V.; Dubinchuk, D.O.; Iskov, S.S.; Temchenko, O.A.
2023Дослідження несправності двигунів кар’єрних самоскидівКовалевич, Л.А.; Криворучко, А.О.; Іськов, С.С.; Кальчук, С.В.; Багашова, Н.В.; Kovalevich, L.A.; Kryvoruchko, A.O.; Iskov, S.S.; Kalchuk, S.V.; Bagashova, N.V.
2023Дослідження просторової мінливості показників якості покладу Мурзинського родовища вторинних каолінівКриворучко, А.О.; Іськов, С.С.; Куницька, М.С.; Олійник, О.В.; Шлапак, В.О.; Kryvoruchko, A.O.; Iskov, S.S.; Kunytska, M.S.; Oliynyk, O.V.; Shlapak, V.O.
2023Комплексна оцінка тріщинуватості та блочності габро Пшеничного родовищаІськов, С.С.; Левицький, В.Г.; Криворучко, А.О.; Кірейцева, Г.В.; Темченко, А.Г.; Iskov, S.S.; Levytskyi, V.G.; Kryvoruchko, A.O.; Kireitseva, G.V.; Temchenko, A.G.
2012РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ МЕТОДИКИ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ МАСИВІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ РОДОВИЩКриворучко, А.О.; Коробійчук, В.В.; Іськов, С.С.; Krivoruchko, A.A.; Korobiychuk, V. V.; Iskov, S.S.
2022Супутнє видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єруКоробійчук, В.В.; Темченко, А.Г.; Шамрай, В.І.; Іськов, С.С.; Дубінчук, Б.В.; Korobiichuk, V.V.; Temchenko, A.H.; Shamrai, V.I.; Iskov, S.S.; Dubinchuk, B.V.
2023Тенденції розвитку ринку декоративного каміння УкраїниШамрай, В.І.; Мельник-Шамрай, В.В.; Котенко, В.В.; Панасюк, А.В; Іськов, С.С.; Shamrai, V.I.; Melnyk-Shamrai, V.V.; Kotenko, V.V.; Panasiuk, A.V.; Iskov, S.S.
2011ФОРМУВАННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ЧАСТИНА 2. ШТУЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ КАМ’ЯНИХ ВИРОБІВІськов, С.С.; Криворучко, А.О.; Коробійчук, В.В.; Ломаков, Г.М.; Iskov, S.S.; Kryvoruchko, A.A.; Korobijchuk, V.V.; Lomakov, G.N.