Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7755
Title: Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робіт
Other Titles: Overview of the anisotropy of structural indicators of decorative stone deposits when choosing a rational direction for mining development
Authors: Соболевський, Р.В.
Іськов, С.С.
Камських, О.В.
Шустов, О.О.
Леонець, І.В.
Sobolevskyi, R.V
Iskov, S.S.
Kamskykh, O.V.
Shustov, O.O.
Leonets, I.V.
Keywords: анізотропія
декоративний камінь
тріщинуватість
блочність
орієнтування фронту видобувних робіт
anisotropy
decorative stone
fracture
blockiness
orientation of the mining front
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Наведено результати досліджень щодо перспективності врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю під час вибору раціонального напряму розвитку гірничих робіт. Досліджено публікації, які присвячені вивченню закономірностей формування покладів декоративного каменю. Вивчено підходи щодо дослідження та врахування анізотропії технологічних властивостей покладів і окремих ділянок декоративно-облицювального каменю. Розроблено методику оперативного визначення вмісту та орієнтації зерен мінералів на основі обробки цифрового зображення поверхні декоративного каменю, яке одержано під час використання цифрового мікроскопа. Вивчено закономірності просторової мінливості напрямків оптимального відколу для родовищ лабрадоритів та габро-норитів. Встановлено аналітичну залежність у вигляді полінома четвертого ступеня для прогнозування оптимального напрямку відколу для Головинського родовища лабрадориту та доведено відсутність зв’язку оптимального напрямку відколу й орієнтації тріщинуватості для Сліпчицького родовища габро-нориту. Закладено основні елементи для розробки оптимальної методики оперативного планування гірничих робіт із урахуванням анізотропії властивостей покладу декоративного каменю різного генезису. Результати одержаних досліджень дають змогу розробити оптимальну методику планування зазначених гірничих робіт.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7755
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32. Соболевський.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.