Electronic Repository

Проблеми та перспективи розвитку оподаткування операцій з криптовалютами

Show simple item record

dc.contributor.author Мельниченко, О.В.
dc.contributor.author Новак, О.С.
dc.contributor.author Фоміна, О.В.
dc.contributor.author Melnychenko, O.V.
dc.contributor.author Novak, O.S.
dc.contributor.author Fomina, O.V.
dc.date.accessioned 2023-03-30T09:34:26Z
dc.date.available 2023-03-30T09:34:26Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8141
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемам оподаткування операцій з криптовалютами. Виявлено розбіжності в трактуванні сутності криптовалют у рекомендаціях регуляторів, що призводить до відсутності обґрунтованого підходу щодо відображення таких операцій в обліку та подальшому визначенню бази оподаткування. Проаналізовано чинне законодавство та роз’яснення податкових органів щодо декларування та оподаткування операцій з криптовалютами й виявлено відсутність особливих норм щодо оподаткування таких операцій. Загальні засади оподаткування операцій з криптовалютами характеризуються суттєвим податковим навантаженням на такі операції, що в умовах анонімності власників криптогаманців призводить до приховування таких операцій та уникнення від їх оподаткування. Проаналізовано напрацьовані законопроєкти щодо регулювання обігу та оподаткування операцій з криптовалютами, перевагами яких порівняно з чинним законодавством є зниження ставок оподаткування таких операцій ПДФО та податком на прибуток; звільнення від оподаткування ПДВ. Для забезпечення можливості контролю державою операцій з криптовалютами з питань оподаткування та фінансового моніторингу запропоновано включити криптовалютні біржі до переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;3(53)
dc.subject криптовалюти uk_UA
dc.subject віртуальні активи uk_UA
dc.subject оподаткування uk_UA
dc.subject податок на прибуток uk_UA
dc.subject cryptocurrencies uk_UA
dc.subject virtual assets uk_UA
dc.subject taxation uk_UA
dc.subject income tax uk_UA
dc.title Проблеми та перспективи розвитку оподаткування операцій з криптовалютами uk_UA
dc.title.alternative Problems and prospects of the development of taxation of cryptocurrencies transactions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the problems of taxation of transactions with cryptocurrencies. Disagreements in the interpretation of the essence of cryptocurrencies in the recommendations of the regulators were revealed, which leads to the lack of a reasonable approach to the reflection of such transactions in accounting and the subsequent determination of the tax base. The current legislation and explanations of tax authorities regarding the declaration and taxation of transactions with cryptocurrencies were analyzed and the absence of special rules regarding the taxation of such transactions was found. The general principles of taxation of operations with cryptocurrencies are characterized by a significant tax burden on such operations, which, in conditions of anonymity of cryptowallet owners, leads to concealment of such operations and avoidance of their taxation. The draft laws on regulation of circulation and taxation of transactions with cryptocurrencies were analyzed, the advantages of which compared to the current legislation are a reduction in the rates of taxation of such transactions by personal income tax and income tax; VAT exemption. In order to ensure the possibility of state control of transactions with cryptocurrencies in matters of taxation and financial monitoring, it is proposed to include cryptocurrency exchanges in the list of subjects of primary financial monitoring. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account