Electronic Repository

Методичні особливості здійснення аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Show simple item record

dc.contributor.author Войтович, І.М.
dc.contributor.author Жиглей, І.В.
dc.contributor.author Voitovych, I.M.
dc.contributor.author Zhyhlei, I.V.
dc.date.accessioned 2020-03-16T10:36:08Z
dc.date.available 2020-03-16T10:36:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7653
dc.description.abstract Аудит товарів займає найбільшу частину програми аудиту підприємства роздрібної торгівлі, а тому потребує особливої уваги. У статті розглянуто актуальні питання проведення процедури аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, оскільки протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення торгових підприємств. А саме визначено необхідні напрями удосконалення процедури аудиту для аудиторських компаній, що проводять свою діяльність на території України. Вирізнено мету проведення аудиту товарів з урахуванням особливостей, притаманних роздрібній торгівлі. А також на основі досліджених праць науковців розроблено програму аудиту, що включає основні процедури аудиту і може бути використана аудиторською групою для проведення аудиту. Крім програми, наведено основні джерела інформації, на основі яких здійснюється аудит товарів і відображаються основні господарські операції підприємства роздрібної торгівлі. Також запропоновано власну методику аудиту та інвентаризації товарів для практичного застосування в аудиторській діяльності. На основі Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які в Україні використовуються як національні, виокремлено основні етапи аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, що має практичне значення під час планування аудиту. Велике значення зараз має автоматизація аудиту, тому у статті розглянуто можливі напрями вирішення даного питання, а саме розроблено методику автоматизованої інвентаризації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, що допоможе аудитору пришвидшити етап фізичної перевірки. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44)
dc.subject товари uk_UA
dc.subject роздрібна торгівля uk_UA
dc.subject програма аудиту uk_UA
dc.subject методика uk_UA
dc.subject процедура uk_UA
dc.subject автоматизація uk_UA
dc.title Методичні особливості здійснення аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі uk_UA
dc.title.alternative Methodological features of the audit of goods at retail enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account