EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Бухгалтерський облік засобів індивідуалізації сучасного підприємства: проблематика і напрямки вдосконалення

Show simple item record

dc.contributor.author Скоп, Христина Ігорівна
dc.contributor.author Skop, K.I.
dc.date.accessioned 2018-03-15T08:21:05Z
dc.date.available 2018-03-15T08:21:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7339
dc.description.abstract У роботі розкрито наявну методику бухгалтерського обліку засобів індивідуалізації сучасного підприємства, в межах якої вони не визнаються нематеріальними активами та не підлягають відображенню у звітності. Розглянуто особливості правової природи комерційного найменування, географічного зазначення та торговельної марки, які впливають на процес їхнього обліку. Обґрунтовано необхідність облікового відображення географічного зазначення і торговельної марки як нематеріальних активів та розкрито особливості визначення їхнього терміну корисного використання у бухгалтерському обліку. Наведено чинники впливу на вартість торговельної марки та виокремлено актуальність методики обліку за переоціненою вартістю. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(38)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject засоби індивідуалізації uk_UA
dc.subject комерційне найменування uk_UA
dc.subject географічне зазначення uk_UA
dc.subject торговельна марка uk_UA
dc.subject термін корисного використання uk_UA
dc.subject методика обліку за переоціненою вартістю uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject means of individualization uk_UA
dc.subject commercial name uk_UA
dc.subject geographical indication uk_UA
dc.subject trademark uk_UA
dc.subject useful life uk_UA
dc.subject accounting method for revalue cost uk_UA
dc.title Бухгалтерський облік засобів індивідуалізації сучасного підприємства: проблематика і напрямки вдосконалення uk_UA
dc.title.alternative Accounting for means of individualization of modern enterprise: problems and improvement directions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The research describes the existing methodology of accounting for the means of individualization of a modern enterprise, within which they are not recognized as intangible assets and are not subject to reporting. The article deals with the peculiarities of the legal nature of the commercial name, the geographical indication and trademark that influence upon the process of their accounting. The necessity of registering geographical indication and trademark as intangible assets is substantiated and the features of determination of their useful life in accounting are disclosed. The factors influencing on the value of the trademark are presented and the relevance of the accounting method for the revalued value is specified. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account