Electronic Repository

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Олійник, Оксана Вікторівна
dc.contributor.author Барановська, Тетяна Василівна
dc.contributor.author Oliinyk, O.V.
dc.contributor.author Baranovska, T.V.
dc.date.accessioned 2016-04-26T09:05:27Z
dc.date.available 2016-04-26T09:05:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3100
dc.description.abstract Стаття присвячена висвітленню організаційно методичних питань формування облікової політики підприємства в частині обліку витрат. Встановлено, що витрати підприємства є об’єктом облікової політики, оскільки щодо порядку їх обліку існують альтернативні варіанти – елементи облікової політики. Визначено елементи облікової політики щодо витрат, а саме: організація управлінського обліку; розмежування витрат за кожною класифікаційною групою витрат; класи рахунків, що використовуються для обліку витрат; об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання; номенклатура місць виникнення витрат, центрів витрат, центрів відповідальності; статті виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) для кожного об’єкта обліку витрат, що використовуються при калькулюванні; метод обліку витрат на виробництво; перелік умовно-змінних та умовно- постійних загальновиробничих витрат; нормальна виробнича потужність; база розподілу загальновиробничих витрат; порядок оцінки залишків незавершеного виробництва; перелік статей адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат. Розглянуто порядок та будову Наказу про облікову політику в частині витрат та запропоновано перелік додатків до наказу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наук. праць;Вип.1(31)
dc.subject витрати підприємства uk_UA
dc.subject облік витрат uk_UA
dc.title ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ uk_UA
dc.title.alternative The costs of enterprises as an object of accounting policies: organizational and methodical points uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account