Electronic Repository

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Show simple item record

dc.contributor.author Шеверя, Я.В.
dc.contributor.author Sheverya, Y.V.
dc.date.accessioned 2016-04-14T09:10:33Z
dc.date.available 2016-04-14T09:10:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2821
dc.description.abstract Динамічний розвиток національної економіки безперечно здійснює вплив на стан національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в країні, що обумовлює необхідність оцінки адекватності механізмів її регулювання та розвитку сучасним ринковим умовам господарювання. Автором констатуються низькі законодавчі вимоги до якості фінансової звітності та відсутність ефективного механізму державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні, що призвели до того, що обліково-звітні дані не придатні для їх використання у прийнятті рішень зовнішніми користувачами на фоні обмеженості вільного доступу до них, а основним формальним користувачем бухгалтерської звітності й надалі залишається держава. Тому зусилля небайдужої наукової спільноти слід спрямувати на оновлення підходів до підвищення ефективності механізму регулювання якості інформаційного забезпечення користувачів на основі даних фінансової звітності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.1(28)
dc.subject фінансова звітність uk_UA
dc.subject якість показників uk_UA
dc.title РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ uk_UA
dc.title.alternative Regulation and quality of financial reporting in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account