Electronic Repository

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО

Show simple item record

dc.contributor.author Романчук, К.В.
dc.contributor.author Шиманська, К.В.
dc.contributor.author Romanchuk, K.V.
dc.contributor.author Shymanska, K.V.
dc.date.accessioned 2016-04-06T11:01:02Z
dc.date.available 2016-04-06T11:01:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2587
dc.description.abstract Прийняття обґрунтованих управлінських рішень, передусім, інвестиційних, вимагає наявності у користувача всього спектра фінансової та нефінансової суттєвої інформації, чільне місце у складі якої останнім часом надають сфері соціально-трудових відносин, зокрема рівню виплат працівникам. Це пояснюється загостренням соціально-економічних проблем, пов’язаних з порушеннями у сфері трудового законодавства, проблемами у забезпеченні зайнятості населення, тінізацією розрахунків з працівниками. Системою, що здатна генерувати інформацію, необхідну для достовірного та повного розкриття інформації про виплати працівникам підприємства, є система бухгалтерського обліку. Метою статті є критична оцінка вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, а також вітчизняної практики розкриття інформації про стан виплат працівникам для удосконалення методичного забезпечення облікового відображення господарських операцій, пов’язаних з виплатами працівникам. У дослідженні здійснено порівняння вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку щодо формування інформації про виплати працівникам, окреслено проблеми розкриття інформації за вказаним об’єктом у фінансовій звітності та визначено напрями їх вирішення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип. 3(33)
dc.subject виплати працівникам uk_UA
dc.subject фінансова звітність uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО uk_UA
dc.title.alternative Forming and disclosure of information about employees benefits under IFRS and National accounting standards of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account