Browsing Патенти by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Манойлов, В'ячеслав Пилипович; Чухов, Владислав Вікторович (ЖДТУ, 2004)
  Винахід відноситься до аплікаторної техніки. Аплікаторна антена містить відкритий кінець понадмежового прямокутного хвилеводу, в якому встановлено діелектричну пластину, що утворює одну площину з апертурою антени, коаксіальний ...
 • Скочко, Євген Вікторович (ЖДТУ, 2004)
  Арочний профіль жолоба як доріжка кочення кільця упорного кулькового підшипника.
 • Грабар, Іван Григорович; Можаровський, Микола Мар'янович (ЖДТУ, 2004)
  Пружна опора складається з концентрично розташованих нерухомого з кришкою і рухомого корпусів з радіальними виступами і пружним елементом між ними, пружний елемент виконаний у вигляді пакета розташованих в осьовому напрямку ...
 • Глембоцька, Лариса Євгеніївна; Мельничук, Петро Петрович (ЖДТУ, 2004)
  Торцева східчаста фреза, на корпусі якої встановлені ступенями окремі ножі зі змінними кутами в плані головних різальних кромок, величини яких виконано зростаючими зі збільшенням радіусів кіл, на яких вони розташовані, а ...
 • Купкін, Євген Савелійович; Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2004)
  Спосіб контролю зовнішнього вигляду поверхні виробів з лицювального каменю включає порівняння естетичних показників якості поверхні контрольованого виробу з відповідними показниками еталона. При цьому попередньо вводять в ...
 • Грабар, Іван Григорович; Ільченко, Андрій Володимирович (ЖДТУ, 2005)
  Спосіб контролю рівня палива в поплавковій камері карбюратора полягає у тому, що попередньо для всіх відомих, конструктивно можливих, значень рівня палива в поплавковій камері карбюратора двигуна заданої марки, вибраного ...
 • Грабар, Іван Григорович; Ільченко, Андрій Володимирович (ЖДТУ, 2005)
  Камера карбюратора містить корпус камери карбюратора, кришку камери карбюратора, в якій встановлений сітчастий фільтр, запірну голку, електромагнітний клапан з електричною обмоткою, в осьовому каналі якого розташована ...
 • Грабар, Іван Григорович; Ільченко, Андрій Володимирович (ЖДТУ, 2005)
  Головна дозувальна система карбюратора містить поплавкову камеру та дифузор, розпилювач, паливний жиклер збільшеної пропускної здатності, емульсійний колодязь, повітряний жиклер, датчик струму провідності палива та ...
 • Мельничук, Петро Петрович; Скочко, Євген Вікторович (ЖДТУ, 2007)
  Спосіб обробки циліндричних дискових та вінцевих зубчастих коліс включає послідовно виконувані заготівельну та токарну обробки з формоутворенням вінця та диска, чорнову зубообробку, термообробку та фінішну зубообробку. ...
 • Мельничук, Петро Петрович; Скочко, Ярослав Євгенович; Скочко, Євген Вікторович (ЖДТУ, 2007)
  Застосування механізму хвильової зубчастої передачі як роторно-поршневого механізму двигуна внутрішнього згоряння.
 • Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2007)
  Спосіб сегментації цифрових кольорових відеозображень належить до галузі вимірювальної техніки та цифрової обробки відеозображень. Спосіб полягає у тому, що попередньо визначають кількість класів об'єктів на цифровому ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2007)
  Спосіб оцінки викривлень вимірювальної інформації на відеозображеннях, відновлених після стиснення, застосовується у вимірювальній техніці та при обробці цифрових відеозображень. Згідно із способом, для підвищення точності ...
 • Скочко, Євген Вікторович (ЖДТУ, 2007)
  Дискова пила має групове розташування різальних і зачисних зубців. Зубці виконані симетричної форми. Вершини різальних кромок зубців розміщені на уявній опуклій поверхні обертання у вигляді половини торової поверхні, ...
 • Кур'ята, Петро Володимирович (ЖДТУ, 2007)
  Спосіб вимірювання температури металу в зоні його різання належить до машинобудування і може бути використаний в технологіях якісної обробки металів різанням. Спосіб включає виконання отвору в різальній кромці різця, при ...
 • Купкін, Євген Савелійович; Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2007)
  Винахід належить до засобів вимірювальної техніки у гірничо-геологічній галузі. Спосіб гранулометричного аналізу осадочних гірських порід полягає у тому, що виготовляють шліф зі зразка осадочної гірської породи, який ...
 • Глембоцька, Лариса Євгеніївна (ЖДТУ, 2007)
  Винахід належить до галузі машинобудування, зокрема стосується конструкції торцевої фрези. Різальний інструмент типу регульованої торцевої фрези з тороїдальним корпусом, в осьових пазах якого встановлені з можливістю ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2007)
  Винахід належить до засобів гравіметричних вимірювань на рухомій основі. Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння містить гіроскопічний гравіметр, систему визначення навігаційних ...
 • Грабар, Іван Григорович; Гніліцький, Віталій Васильович; Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2008)
  Пристрій для вимірювання і реєстрації параметрів поступального та обертального руху об'єктів досліджень застосовується у вимірювальній техніці та механіці для вимірювання і реєстрації параметрів поступального та обертального ...
 • Головатенко, Олег Володимирович; Лоєв, Володимир Юхимович; Мельничук, Петро Петрович (ЖДТу, 2008)
  Торцева фреза містить шестірню, закріплену в корпусі з можливістю обертання, перше зубчасте колесо, нерухомо закріплене на внутрішній обоймі з внутрішніми різальними елементами, та друге зубчасте колесо, нерухомо закріплене ...
 • Головатенко, Олег Володимирович; Лоєв, Володимир Юхимович; Мельничук, Петро Петрович (ЖДТУ, 2008)
  Торцева фреза містить корпус, різальні елементи, пружини та копір, нерухомо закріплений на верстаті. В отворах корпусу розташовані повзуни, в яких з можливістю регулювання осьового та радіального положення закріплені ...

Search DSpace


Browse

My Account