Патенти

 

Recent Submissions

 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ільченко, Андрій Володимирович; Тростенюк, Юрій Валерійович (ЖДТУ, 2014)
  Калориметричний витратомір моторного палива з підвищеною точністю вимірів належить до вимірювальної техніки. Витратомір містить трубку з прямим потоком палива, трубку зі зворотним потоком палива та послідовно з'єднані блок ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ільченко, Андрій Володимирович (ЖДТУ, 2014)
  Винахід належить до вимірювальної техніки. Калориметричний витратомір моторного палива з підвищеною точністю вимірів містить блок керування температурою, трубку з прямим потоком палива та послідовно з'єднані блок віднімання, ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович; Козько, Костянтин Сергійович (ЖДТУ, 2014)
  Винахід належить до вимірювальної техніки, може бути використаний для проведення гравіметричних вимірів на рухомій основі у геодезії, геології, інерціальних системах навігації. Авіаційна гравіметрична система для вимірювань ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2013)
  Галузь застосування: радіоелектроніка, може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. Радіовипромінювання приймають двома ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2013)
  Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування належить до радіоелектроніки та може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2013)
  Пристрій для вимірювання параметрів руху об'єктів містить пристрій формування відеозображень, вхід якого оптично пов'язаний з об'єктом вимірювань, а вихід підключено до входу аналого-цифрового перетворювача. Пристрій для ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2013)
  Приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів містить пристрій формування відеозображень, вхід якого оптично пов'язаний з виробом, а вихід підключено до входу аналого-цифрового перетворювача, вихід якого ...
 • Мельничук, Сергій Володимирович; Бовсунівський, Ігор Анатолійович (ЖДТУ, 2013)
  Підвіска автомобіля містить верхній важіль, верхню ланку, проміжний важіль, кузов, нижню ланку, нижній важіль, пружно-демпферний модуль. Нижній важіль шарнірно з'єднаний з кузовом, нижньою ланкою та пружно-демпферним ...
 • Лоєв, Володимир Юхимович; Мельничук, Петро Петрович; Богайчук, Олександр Миколайович (ЖДТУ, 2013)
  Пристрій для регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента містить оправку, на якій розміщений контактний фланець. В контактному фланці встановлені перші ізоляційні втулки з нерухомими ...
 • Манойлов, В'ячеслав Пилипович; Нікітчук, Тетяна Миколаївна; Мартинчук, Петро Петрпович (ЖДТУ, 2013)
  Спосіб діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини включає реєстрацію пульсового сигналу променевої артерії людини. Попередньо створюють базу фазових портретів змодельованих пульсограм при різних ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Козько, Костянтин Сергійович (ЖДТУ, 2013)
  Бездротова система моніторингу сейсмічної активності належить до радіоелектроніки може бути використана у геофізичній інформаційно-вимірювальній апаратурі для контролю сейсмічної активності, сейсмічної розвідки, а також ...
 • Бегерський, Дмитро Богданович; Опанасюк, Євген Богданович; Опанасюк, Олександр Богданович (ЖДТУ, 2013)
  Об'єкт винаходу: спосіб підвищення ефективності роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). Галузь застосування: автомобілебудування; двигунобудування. Суть винаходу: для всіх можливих режимів роботи даного ДВЗ за допомогою ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2012)
  Винахід належить до радіоелектроніки і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. В способі цифрового комплексного ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2012)
  Винахід належить до галузі радіоелектроніки і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. Спосіб цифрового комплексного ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2012)
  Винахід належить до радіоелектроніки і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. Спосіб цифрового кореляційного ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович (ЖДТУ, 2012)
  Спосіб відновлення зображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об'єктів вимірювань належить до вимірювальної техніки та цифрової обробки зображень. В способі формують зображення об'єкта вимірювань ...
 • Морозов, Дмитро Сергійович (ЖДТУ, 2012)
  Резонатор для НВЧ діелектрометрії належить до радіотехніки, а саме до резонаторів типу хвилеводних ліній та може бути використаний як резонатора для НВЧ діелектрометрії, так і як кінцеве навантаження хвилевідної лінії з ...
 • Кравченко, Максим Павлович; Полонський, Леонід Григорович; Ночвай, Володимир Матвійович; Лошенков, Вадим Олександрович; Степчин, Олег Анатолійович (ЖДТУ, 2012)
  Спосіб визначення припуску на механічну обробку виробів з газотермічними покриттями включає обробку зразка з пошаровим видаленням покриття і врахуванням дефектного прошарку. На поперечному прямому шліфі, виготовленому зі ...
 • Котенко, Володимир Володимирович; Куницький, Анатолій Володимирович (ЖДТУ, 2012)
  Спосіб кріплення паралельних розтяжок рухомої частини вимірювального приладу належить до приладобудування, зокрема до електровимірювальних приладів, рухома частина яких кріпиться на розтяжках. За цим способом гілками ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Подчашинський, Юрій Олександрович; Ткачук, Андрій Геннадійович (ЖДТУ, 2012)
  П'єзогравіметр належить до вимірювальної техніки і може бути використаний для проведення гравіметричних вимірів на рухомій основі в геодезії, геології, ініціальних системах навігації. П'єзогравіметр містить чутливий елемент, ...

View more