Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Recent submissions

 • Петрук, О.М.; Бурцев, Я.І.; Защипас, С.М.; Попов, О.Г.; Petruk, O.M.; Burtsev, Ya.I.; Zaschipas, S.M.; Popov, O.H. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад фінтеху як поняття функціональних економічних наук (фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства). На сьогодні існують різні підходи до розкриття цього поняття, що ...
 • Чижевська, Л.В.; Шендриченко, О.М.; Chyzhevska, L.V.; Shendrychenko, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Неврахування передбачуваних наслідків змін клімату загрожують безперервності бізнесу, наприклад, у сільському господарстві, виробництві харчових продуктів, транспортному секторі, а також у видобувній промисловості. Побудова ...
 • Чижевська, Л.В.; Поліщук, І.Р.; Сарган, С.С.; Chyzhevska, L.V.; Polishchuk, I.R.; Sarhan, S.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Встановлено, що основними факторами, що впливають на вибір облікової політики, є: форма власності, вид підприємства, його підпорядкованість, вид економічної діяльності, чисельність персоналу; розмір підприємства, система ...
 • Мельниченко, О.В.; Новак, О.С.; Фоміна, О.В.; Melnychenko, O.V.; Novak, O.S.; Fomina, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Стаття присвячена проблемам оподаткування операцій з криптовалютами. Виявлено розбіжності в трактуванні сутності криптовалют у рекомендаціях регуляторів, що призводить до відсутності обґрунтованого підходу щодо відображення ...
 • Легенчук, С.Ф.; Денисюк, О.М.; Lehenchuk, S.F.; Denysyuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Обґрунтовано необхідність трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах переходу до Індустрії 4.0. Розкрито сутність та роль Big Data в удосконаленні систем управління підприємством. Окреслено проблему трансформації ...
 • Захаров, Д.М.; Федорова, О.С.; Zakharov, D.M.; Fedorova, O.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті проведено дослідження інструментів коригування рентабельності підприємства, які можуть використовуватися при трансфертному ціноутворенні. Протягом останніх десятиліть країни прийняли різні правила боротьби з ...
 • Vygivska, I.M.; Grabchuk, I.L.; Nazarenko, T.P.; Вигівська, І.М.; Грабчук, І.Л.; Назаренко, Т.П. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Україна постійно продовжує рух у напрямі євроінтеграції, інтегруючи та синхронізуючи економічні процеси з Європейським Союзом. Наразі вже запроваджено низку «безвізів» з країнами ЄС: енергетичний, транспортний, економічний ...
 • Lehenchuk, S.F.; Vygivska, І.M.; Hryhorevska, O.O.; Легенчук, С.Ф.; Вигівська, І.М.; Григоревська, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті обгрунтовано що несанкціоноване використання інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, може призвести до згубних наслідків, ризикуючи втратою інформації, неправильним введенням даних та зловживанням ...
 • Ксендзук, В.В.; Поляк, К.Ю.; Ksendzuk, V.V.; Poliak, K.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Унаслідок проведеного дослідження в публікації розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачають удосконалення порядку використання таких елементів методу, ...
 • Грицишен, Д.О.; Кучук, А.О.; Grycyshen, D.O.; Kuchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  На сьогодні надзвичайно актуальним є питання, яке стосується процесу евакуації промислового підприємства та відновлення роботи на безпечних територіях. Його актуальність обумовлена складністю процесу, що потребує оперативних ...
 • Горай, О.С.; Свірко, С.В.; Horai, O.S.; Svirko, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У досліджені визначено сукупність наслідків ведення військових бойових дій в активній фазі на території України для економічної сфери життя останньої. На основі ідентифікації запитів користувачів щодо наслідків надзвичайних ...
 • Вигівська, І.М.; Селецька, Д.О.; Vyhivska, I.N.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  З прийняттям у 1999 році Закону України «Про гуманітарну допомогу», що регламентує основні аспекти обігу гуманітарної допомоги в Україні, однією з ключових умов імпорту гуманітарного вантажу було звільнення його від ...
 • Юрківський, О.Й.; Yurkivskyi, O.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Формування ефективної соціально орієнтованої економічної системи окремої держави здійснюється протягом тривалого часу і одним з головних інструментів поєднання уряду й економічних суб’єктів є податки та інші обов’язкові ...
 • Чижевська, Л.В.; Затока, Т.В.; Chyzhevska, L.V.; Zatoka, T.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Неприбутковим інституціям відводиться важлива роль у забезпеченні належного та ефективного виконання соціальної функції держави. Незважаючи на те, що неприбуткові організації виконують у суспільстві соціальну місію, вони ...
 • Polishchuk, I.R.; Vyhivska, I.M.; Makarovych, V.K.; Поліщук, І.Р.; Вигівська, І.М.; Макарович, В.К. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Уточнено фактори, що сприяють порушенням чинного законодавства щодо ведення обліку і складання звітності, що призводять до викривлення подання у звітності інформації про фінансово-майновий стан. Встановлено мету суб’єкта, ...
 • Легенчук, С.Ф.; Жиглей, І.В.; Lehenchuk, S.F.; Zhyhlei, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Визначено необхідність проведення досліджень у напрямі формування Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній. Проаналізовано чинні вимоги до формування зазначеного Звіту в Україні та його структуру. Розглянуто причини ...
 • Чижевська, Л.В.; Затока, Т.В.; Chyzhevska, L.V.; Zatoka, T.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Пошук, видобуток і збагачення корисних копалин мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки. Бухгалтерський облік як інформаційна система має забезпечити зацікавлених користувачів достовірною, повною і ...
 • Макарович, В.К.; Селецька, Д.О.; Пиріжок, С.Є.; Makarovich, V.K.; Seletskaya, D.O.; Pirozhok, S.E. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Розвинуті соціальні мережі з якісним контентом та налагодженою комунікацією дозволяють впливати на думку та рішення цільової аудиторії (наявних та потенційних клієнтів суб’єкта господарювання), популяризувати товар / послугу ...
 • Zavalii, T.O.; Завалій, Т.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Метою цієї статті є встановлення причин актуальності дослідження нематеріальних активів технологічних компаній. За оцінками різних консалтингових компаній («Interbrand», «Forbes», «Brand Finance», «Kantar»), 40–60 % 10 ...
 • Жиглей, І.В.; Легенчук, С.Ф.; Орлов, І.В.; Zhyhlei, I.V.; Lehenchuk, S.F.; Orlov, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті проведено дослідження сучасних тенденцій трансфертного ціноутворення як засобу мінімізації податкових маніпулювань, зокрема у розрахунках з нерезидентами. Розглянуто поняття «трансфертного ціноутворення» та ...

Search DSpace


Browse

My Account