Electronic Repository

Browsing Фахові видання by Title

Browsing Фахові видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, С.З. (ЖДТУ, 2016)
  Друга світова війна радикально змінила не лише політичний, а й фінансовий ландшафт світу. Після її закінчення основним джерелом капіталів стали США. Американський фінансовий ринок і ринок цінних паперів визначали більшість ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Томашевська, Ірина Леонідівна; Tomashevs’ka, I.L. (ЖДТУ, 2010)
  Виділено основні етапи due diligence, розкрито структуру та зміст звіту, складеного за результатами проведення даної процедури.
 • Kulik, T.I.; Кулік, Т.І. (ЖДТУ, 2017-05-29)
  У роботі розглядаються проблеми математичного моделювання згину полімерних балок. Полімерні матеріали сьогодні займають провідну роль у виробництві деталей в усіх галузях промисловості. У зв’язку з цим важливим завданням ...
 • Renkas, Yu.L.; Ренкас, Ю.Л. (ЖДТУ, 2011)
  W artykule rozpatrzono istotę oraz modele kapitału ludzkiego i wynagrodzeń, estymację stałej potencjalnego wzrostu p wyznaczającej godziwą płacę oraz przeprowadzono badanie stopnia opłacenia pracy na podstawie oczekiwanych ...
 • Korobiіchuk, V.V.; Sidorov, O.M.; Sobolevskyi, R.V.; Shlapak, V.O.; Kryvorushko, A.O.; Коробійчук, В.В.; Сідоров, О.М.; Соболевський, Р.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В. (ЖДТУ, 2017)
  Каменеобробна галузь України переживає кардинальні зміни. Сьогодні йде структурна перебудова галузі. В умовах ринкової економіки технічне переозброєння діючих каменеобробних підприємств, використання нових технологій при ...
 • Sobolevskyi, R.V; Levytskyi, V.H.; Shlapak, V.O.; Соболевський, Руслан Вадимович; Левицький, Володимир Григорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2016)
 • Parkitna, A.; Паркітна, А. (ЖДТУ, 2010)
  У кінці ХХІ століття економіка знань і глобалізація призводять до змін у сфері вищої освіти. Характеризуючи сучасну Польщу, нами звернена увага на різноманітність феноменів, які створюють цю реальність. Впливи на вищу ...
 • Zysnarska, A.; Зиснарська, А. (ЖДТУ, 2011)
  Традиційне управління бюджетним сектором, спрямоване на виконання бюджету як головного фінансового плану держави та місцевої одиниці управління, пов'язане з касовим методом обліку. Зміни у методах управління державним ...
 • Kharlamova, O.V.; Харламова, О.В. (ЖДТУ, 2015)
  Актуальність дослідження облікової концепції справедливої вартості та її імплементації в облікову практику компаній визначається вимогами її застосування більш ніж половиною з чинних Міжнародних стандартів фінансової ...
 • Kucher, S.V.; Кучер, С.В. (ЖДТУ, 2016)
  Проведено дослідження особливостей складання та подання консолідованої фінансової звітності країн світу різних систем стандартизації бухгалтерського обліку з метою встановлення напрямків удосконалення ...
 • Droniuk, S.A.; Дронюк, С.А. (ЖДТУ, 2014)
 • Nonik, V.V.; Baryshnikova, О.М.; Нонік, В.В.; Баришнікова, О.М. (ЖДТУ, 2017)
  У даній роботі проаналізовано різні підходи науковців до бухгалтерського обліку, що дало змогу встановити відсутність єдиного механізму класифікації об’єктів соціальної діяльності, які ідентифікуються як облікові об’єкти, ...
 • Shtuler, I.Y.; Штулер, І.Ю. (ЖДТУ, 2014)
  Розглянуто основні проблеми процесу інтеграції вітчизняної облікової системи державного сектору економіки України, її адаптації до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Особливу увагу ...
 • Patrzałek, Paweł; Łachut, Artur; Patshaleck, Pavel; Lachut, Artur (ЖДТУ, 2016)
  Mimo wysokiej konkurencyjności oraz turbulentności środowiska turystycznego Polska jest atrakcyjnym regionem wyjazdowym. Dostępna różnorodność form aktywnego wypoczynku (uwarunkowania geodezyjne), ...
 • Moroz, I.; Zahurska-Antoniuk, V.; Kobzar, S. (ЖДТУ, 2016-04-14)
 • Kolodnytska, R.V.; Колодницька, Р.В. (ЖДТУ, 2016)
  Україна посідає четверте місце в світі у вирощуванні технічної коноплі; відходи від переробки можна використовувати для виробництва біопалива (включаючи біодизельне паливо). У статті представлене моделювання цетанових ...
 • Melnychuk, P.P.; Rudnitskyi, V.A.; Мельничук, П.П.; Рудніцький, В.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Модернізовано основні вузли промислового високочастотного генератора. Розроблено конструкцію та виконано технічне погодження імпедансу плазмотрона з метою отримання високочастотної плазми з ємнісним зв’язком для передачі ...
 • Legenchyk, S.F.; Lagovska, O.A.; Легенчук, С.Ф.; Лаговська, О.А. (ЖДТУ, 2019)
  Обґрунтовано доцільність дослідження особливостей розвитку кредитних спілок в історичній ретроспективі. Розглянуто історію виникнення та поширення кредитних спілок у різних країнах світу. Проаналізовано залежність розвитку ...

Search DSpace


Browse

My Account