Electronic Repository

Browsing Фахові видання by Title

Browsing Фахові видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Melnychuk, S.V.; Vityuk, I.V.; Bovsunivskyi, I.A.; Trosteniuk, Yu.I.; Мельничук, C.В.; Витюк, І.В.; Бовсунівський, І.В.; Тростенюк, Ю.І. (ЖДТУ, 2016)
  Проаналізовано сучасний стан перспектив і проблем використання комп’ютерних технологій для визначення експлуатаційних параметрів руху автомобіля. Проведено огляд наукових робіт, пов’язаних з вивченням властивостей плавності ...
 • Nowak, M.; Nowak, Marta (ЖДТУ, 2012)
  Artykuł zawiera analizę propozycji miejsc pracy na stanowiskach związanych z rachunkowością we Wrocławiu ze specjalnym uwzględnieniem na propozycji publikowanych w źródłach internetowych. W artykule ...
 • Rudyk, А.V.; Рудик, А.В. (ЖДТУ, 2017)
  У роботі отримано узагальнене рівняння похибок акселерометрів БІНС, складові якого характеризують вплив похибок коефіцієнтів перетворення, неточність установки вимірювальних осей акселерометрів, вплив переносних прискорень ...
 • Kolomiets, R.O.; Nikitchuk, T.M.; Morozov, D.С.; Hrek, O.V.; Коломієць, Р.О.; Нікітчук, Т.М.; Морозов, Д.С.; Грек, О.В. (ЖДТУ, 2018)
  Рани, що погано загоюються, є досить складною проблемою для медиків, оскільки вони ускладнюють будь-яке, навіть саме успішне лікування. Наприклад, при цукровому діабеті рани виникають через пошкоджені хворобою судини, при ...
 • Оliinyk, О.V.; D.О. Grytsyshen, D.О.; Kucher, S.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Грицишен, Димитрій Олександрович; Кучер, Світлана Вікторівна (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розглянуто призначення та особливості проведення фінансового аналізу для цілей оподаткування. Визначено об’єкти, завдання фінансого аналізу для цілей оподаткування та запропоновано онсовні етапи його здійснення: ...
 • Parkitna, A.; Parkitna, A. (ЖДТУ, 2012)
  Ocena efektywności odgrywa znaczącą rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Zadaniem biegłego rewidenta, bowiem, jest wyrażenie opinii i raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe – zależnie od audytora, ...
 • Izdebski, W.; Krupa, K.; Kupczyk, A.; Skudlarski, J.; Zając, S.; Izdebski, V.; Krupa, K.; Kupchik, A.; Skudlyarsky, Ya.; Zajonc, S. (ЖДТУ, 2012)
  Rozpatrzono osobliwości audytu wykorzystania kapitału UE w gospodarstwach sądowych w Polsce.
 • Bielawski, Р.; Бєлявський, П. (ЖДТУ, 2012)
  Фінансові інструменти пов’язані із виникненням численних проблем для розгляду економічними науками, зокрема, бухгалтерським обліком, який має справу із постійним здійсненням оцінки цих інструментів на практиці. Однією ...
 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, Сергій Захарович (ЖДТУ, 2018)
  Финансовым кризисам всегда предшествуют периоды длительного экономического подъема и спекулятивного бума вокруг акций тех или иных инновационных компаний. Когда подъем достигает своей кульминации, а цены на рынке акций ...
 • Dyczkowska, J.; Dyczkowski, Т.; Дичковська, Дж.; Дичковскі, Т. (ЖДТУ, 2006)
  The paper presents a concept of a workshop on European projects participants where they get acquainted with problems of budgeting and controlling of international joint actions.
 • Trifonov, T.B.; Trifonova, S.T.; Тріфонов, Т.Б.; Тріфонова, С.Т. (ЖДТУ, 2010)
  У статті розкрито розвиток економічних дисциплін на основі прикладної фінансової економіки.
 • Barburski, J.; Kutrzeba, T.; Барбурскі, Я.; Кутжеба, Т. (ЖДТУ, 2012)
  Стаття висвітлює один з методів оцінки бізнесу, що називається методом вільних грошових потоків (FCFM). Цей метод належить до групи методів, що базуються на здатності компанії генерувати майбутній прибуток (грошові надходження, ...
 • Оliinyk, О.V.; Serhiienko, L.V.; Олійник, Оксана Вікторівна; Сергієнко, Лариса Василівна (ЖДТУ, 2018)
  Обґрунтовано доцільність застосування кластерної структуризації при формуванні та реалізації концепції циркулярної економіки як на загальнодержавному рівні, так і з урахуванням регіональних особливостей. Визначено підходи ...
 • Timchev, M.; Тімчев, М.Л. (ЖДТУ, 2011)
  У статті розглянуто питання конкурентоздатності в умовах світової економічної та фінансової кризи, надаючи особливого значення важливості господарського аналізу. Представлено різноманітні аналітичні інструменти з метою ...
 • Makarovych, V.K.; Макарович, В.К. (ЖДТУ, 2016)
  Indetermination of modern economy conditions and the lack of theoretical knowledge gained by domestic scientists about risk in factoring business actualize the research concerning the methodology and technique of factoring ...
 • Kucher, Svitlana Victorivna; Кучер, С.В. (ЖДТУ, 2016)
  Розвиток великого бізнесу в Україні призвів до необхідності виходу ряду вітчизняних компаній, а також їх груп та об’єднань, на міжнародний фінансовий ринок, що стало передумовою виникнення потреби користувачів фінансової ...
 • Bieńkowska, Agnieszka; Б'янковська, Огнешка (ЖДТУ, 2006)
  Було представлено сутність контролінгу. Було визначено різницю між контролінгом та управлінням. Під контролінгом розуміють узгодженість управління та метод підтримки управління. Контролер був представлений виконавцем ідеї ...

Search DSpace


Browse

My Account