Electronic Repository

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Show simple item record

dc.contributor.author Подчашинський, Ю.О.
dc.contributor.author Podchashinskyi, Yu.О.
dc.contributor.author Лугових, О.О.
dc.contributor.author Luhovykh, O.O.
dc.contributor.author Немчак, О.Р.
dc.contributor.author Nemchak, O.R.
dc.date.accessioned 2019-04-12T10:58:19Z
dc.date.available 2019-04-12T10:58:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7481
dc.description.abstract Проведено аналіз сучасних методів, засобів та технологій ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів. Виявленні переваг та недоліки для розробки нових інформаційних технологій ідентифікації за відеозображеннями та визначення параметрів руху об’єктів в системах контролю доступу на закриті об’єкти. Моделі та методи побудови комп’ютеризованої системи ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів ґрунтуються на комплексному рішенні. Запропоновано метод побудови блоку прийняття рішень з ідентифікації об’єктів. Здійснене проектування продукційної моделі бази знань із врахуванням вагових коефіцієнтів для зниження показників помилок першого та другого роду. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник Інженерної академії України;№ 2
dc.subject ідентифікація транспортних засобів uk_UA
dc.subject параметри руху uk_UA
dc.subject система контролю і управління доступом (СКУД) uk_UA
dc.subject радіочастотна ідентифікація (RFID) uk_UA
dc.subject розпізнавання номерних знаків за відеозображеннями uk_UA
dc.subject identification of vehicles uk_UA
dc.subject parameters of motion uk_UA
dc.subject access control system uk_UA
dc.subject Radio Frequency Identification uk_UA
dc.subject recognition of license plates for video images uk_UA
dc.title ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ uk_UA
dc.title.alternative VEHICLE IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF VEHICLE OPTIONS IN THE ACCESS CONTROL SYSTEM uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article analyzes modern methods, means and technologies of identification and determination of transport parameters. Identify the advantages and disadvantages of developing new information technology for video identification and defining parameters of object movement in access control systems for closed objects. Models and methods of constructing a computerized system for the identification and determination of vehicle traffic parameters are based on a comprehensive solution. The method of constructing a decision-making block for object identification is proposed. The design of the production model of the knowledge base has been carried out taking into account weighting factors to reduce the errors of the first and second kind. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account