Навчальні видання

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Плахотнюк, Н.П.; Макаревич, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з англійської мови здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» (ОПП «Масові ...
 • Бродський, Ю.Б. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному виданні представлено частину першу «Системологія» курсу «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», який викладається студентам, що навчаються за спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології». ...
 • Пацева, І.Г.; Мельник-Шамрай, В.В.; Лук’янова, В.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному посібнику викладені основні положення запровадження (ОВД), розглянуто , описано особливості створення звітів з ОВД та досліджено загальні риси оцінки впливу планованої діяльності на . Навчальний посібник ...
 • Тарасюк, Г.М.; Рудківський, О.А.; Мілінчук, О.В.; Лагута, Я.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У навчальному посібнику представлено теоретичні відомості, основні терміни та запитання, які можна використати в навчальному процесі студентами галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Посібник сприятиме формуванню у студентів ...
 • Тарасюк, Г.М.; Рудківський, О.А.; Рудківська, А.Ю.; Лагута, Я.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Навчальний посібник розглядає практичні аспекти застосування логістики на підприємствах. Особлива увага приділяється вирішенню практичних завдань та задач в сфері логістики. У посібнику представлено основні поняття, короткі ...
 • Валінкевич, Н.В.; Біляк, Т.О.; Бірюченко, С.Ю.; Бужимська, К.О.; Виговський, В.Г.; Данкевич, А.Є.; Денисюк, О.Г.; Кучменко, В.О.; Корнійчук, А.А.; Овандер, Н.Л.; Оверчук, А.В.; Орлова, К.Є.; Павлова, С.І.; Саннікова, С.Б.; Ткачук, Г.Ю.; Юрківський, О.Й. (ЖДТУ, 2019)
  Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Основи підприємництва», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та ...
 • Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, модельні приклади сценаріїв налагодження складових локальних комп’ютерних мереж Ethernet, побудованих на базі комутаторів Cisco, а також контрольні та тестові питання з ...
 • Пулеко, І.В.; Єфіменко, А.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У навчальному посібнику викладено загальні відомості про Інтернет речей (ІоТ), розглянуті засоби ідентифікації, вимірювань, виконавчі пристрої та живлення в ІоТ. Викладені основні технології передачі даних, хмарні, туманні ...
 • Щур, Н.О.; Покотило, О.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У посібнику висвітлено основні поняття криптології, наведено класифікацію шифрів, описано класичні криптосистеми та методи їх криптоаналізу, розглядаються основні алгоритми симетричної та асиметричної криптографії, алгоритми ...
 • Марцева Л.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Навчальний посібник орієнтовано на ознайомлення майбутніх фахівців із загальними основами педагогіки вищої школи, особливостями процесу навчання та формами організації навчання студентів у закладах вищої освіти, організацією ...
 • Остапчук, Т.П.; Бірюченко, С.Ю.; Бужимська, К.О.; Бурачек, І.В.; Виговський, В.Г.; Денисюк, О.Г.; Завалій, Т.О.; Олійник, О.В.; Орлова, К.Є.; Пащенко, О.П.; Світлишин, І.І.; Сотник, А.А.; Ткачук, Г.Ю.; Царук, І.М.; Юшкевич, О.О. (Вид-во «Рута», 2021)
  У підручнику розглянуто поняття, сутність та методологічні основи менеджменту; охарактеризовано історію та еволюцію менеджменту, визначено сучасні напрями розвитку менеджменту; детально розглянуто особливості реалізації ...
 • Голов, С.Ф.; Голубка, Я.В.; Костюченко, В.М.; Кузіна, Р.В.; Чижевська, Л.В. (ПП Рута, 2022)
  У підручнику послідовно розглянуто: генезис і теорії етики; етику в контексті корпоративного управління і соціальної відповідальності бізнесу; призначення та зміст Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів. Значну ...
 • Кравченко, О.П.; Ільченко, А.В.; Бегерський, Д.Б.; Шумляківський, В.П.; та ін.; Kravchenko, О.; Ilchenko, A.; Beherskyi, D.; Shumliakivskyi, V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Навчальний посібник для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології», що здобувають ступінь магістра за освітньою програмою «Розумний транспорт та міська логістика». Даний посібник розроблено в рамках міжнародного ...
 • Литвинчук, О.В.; Муляр, В.І. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми курсу, охоплює ряд тем, присвячених історії розвитку філософських учень та основним теоретичним проблемам сучасної філософії. Посібник включає конспект лекцій, ...
 • Литвинчук, О.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог організації кредитно-модульної системи навчання, визначено змістові модулі, подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, ...
 • Шестакова, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Розкрито основи формування і розвитку SMM та аналітики ринку, зокрема проведено типологію та вибір соціальних мереж відповідно до цілей SMM, розглянуто актуальні SMM тренди в Україні та світі. Визначено ключові завдання і ...
 • Ткачук, В.О.; Шиманська, К.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  На сторінках навчального посібника розглядаються практичні завдання і тести, що мають на меті формування у студентів (слухачів) навичок налаштування параметрів приватності та персоналізації користувача хмарними сервісами, ...
 • Антипенко, Г.О.; Гаврюк, Г.Ф.; Назаренко, Л.А.; Ковалевич, Л.А.; Котенко, В.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У навчальному посібнику розглядаються такі спеціальні питання, як на проммайданчику шахти, маркшейдерські роботи при спорудженні підйомного комплексу, маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок, маркшейдерські ...
 • Замула, І.В.; Танасієва, М.М. (Чернівці:Технодрук, 2021)
  Навчальний посібник висвітлює особливості організації та методики внутрішнього контролю господарської діяльності підприємств. Розділи навчального посібника присвячені питанням теоретико-методологічних засад внутрішнього ...
 • Малинівська, Л.І.; Давиденко, Ю.Г. (Видавець, О.О.Євенок, 2017)
  В посібнику розглянуті питання підготовки і проведення «Дня цивільного захисту» та комплексного об’єктового тренування у середніх навчальних закладах освіти як єдиного заходу практичної перевірки рівня набутих учнями та ...

View more