Electronic Repository

DEVELOPMENT OF THE US SECURITIES MARKET IN THE 1940-S: THE ROAD TO FINANCIAL LEADERSHIP

Show simple item record

dc.contributor.author Moshenskyi, S.Z.
dc.contributor.author Мошенський, С.З.
dc.date.accessioned 2017-01-26T10:06:30Z
dc.date.available 2017-01-26T10:06:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5768
dc.description.abstract Друга світова війна радикально змінила не лише політичний, а й фінансовий ландшафт світу. Після її закінчення основним джерелом капіталів стали США. Американський фінансовий ринок і ринок цінних паперів визначали більшість тенденцій у кредитно-фінансовій сфері інших країн. У 1930-і роки економіка США (і ринок цінних паперів) перебували в стагнації під час «Великої депресії». З початком війни державні військові замовлення активізували промисловість, а ринок цінних паперів став оживати після розміщення облігацій військових позик. Після закінчення війни саме США фінансували післявоєнне відновлення в Японії, Німеччині та інших країнах Західної Європи. За рішеннями Бреттон-Вудської конференції 1944 р. долар став основною міжнародною валютою, і це було фінансовою основою впливу США у другій половині ХХ ст., яку часто називають Pax Americana – «американським світом». uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(78)
dc.subject US securities market in the 1940-s uk_UA
dc.subject Bretton Woods Conference uk_UA
dc.subject Dodge’s plan uk_UA
dc.subject ринок цінних паперів США в 1940-і роки uk_UA
dc.subject Бреттон-Вудська конференція uk_UA
dc.title DEVELOPMENT OF THE US SECURITIES MARKET IN THE 1940-S: THE ROAD TO FINANCIAL LEADERSHIP uk_UA
dc.title.alternative Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The Second World War radically changed not only political, but also financial landscape of the world. After the War ended the United States became the main source of capital. The American financial market and the stock market determined all the trends in the credit and financial sphere of other countries. In the 1930-s the US economy (and the stock market) were stagnant during the «Great Depression». Industry began activating when the war intensified government military orders, and the stock market began reviving after the emission of bonds of military loans. When the war was over the United States funded the postwar recovery in Japan, Germany and other Western European countries. By the Bretton Woods conference in 1944 the dollar has become a major international currency, and it was a financial basis for US influence in the second half of the twentieth century, often called Pax Americana, that is «American world». uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account