Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/991
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РУХУ ТОВАРІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА
Other Titles: Accounting for and control over the goods movement: organization and methods
Authors: Дроздова, Олена Геннадіївна
Drozdova, O.G.
Keywords: товари
рух товарів
фірмові магазини
бухгалтерський облік
облікова політика
внутрішній контроль
goods
goods movement
brand shops
accounting
accounting policy
internal control
Issue Date: 27-Apr-2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Наукове дослідження присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю руху товарів. У роботі уточнено економічний та бухгалтерський зміст поняття “товари” та виокремлено господарські операції, пов‟язані з рухом товарів, для ідентифікації об‟єктів бухгалтерського обліку. Запропоновано проекти Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку руху товарів і Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку діяльності фірмових магазинів. Визначено складові облікової політики в частині операцій, пов‟язаних з рухом товарів. Внесено пропозиції щодо порядку облікового відображення руху товарів, у тому числі у фірмових магазинах. Розроблено внутрішні звіти щодо руху товарів. Обґрунтовано напрями удосконалення організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю руху товарів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/991
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdova.pdf390.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.