Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/969
Title: ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Other Titles: Accounting and analysis of production costs under the conditions of budgeting: theory and practice
Authors: Чухліб, О.А.
Chukhlib, O.A.
Keywords: витрати
виробничі витрати
центри відповідальност
центри витрат
місця виникнення витрат
бюджетування
калькулювання
собівартість
аналіз поведінки витрат
costs
production costs
responsibility centers
cost centers
costs’ incurrence places
budgeting
costing
prime cost
costs’ behavior analysis
Issue Date: 2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і економічного аналізу виробничих витрат в умовах бюджетування. Виявлено особливості технологічного процесу видобування газу та газового конденсату, встановлено їх вплив на побудову бухгалтерського обліку виробничих витрат. Уточнено склад виробничих витрат газовидобувних підприємств, а також розроблено їх класифікацію для потреб бухгалтерського обліку. Обґрунтовано доцільність впровадження бюджетування на підприємствах газовидобувної промисловості та розроблено комплексну систему обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими витратами в умовах бюджетування. Розроблено первинну документацію, звітні форми та удосконалено аналітичний облік відповідно до об’єктів обліку витрат (центрів відповідальності, центрів витрат, місць виникнення витрат) та об’єктів калькулювання. Удосконалено організаційні та методичні аспекти проведення аналізу виробничих витрат для цілей бюджетування, що сприяє оптимізації фінансових результатів газовидобувних підприємств, мінімізації собівартості продуктів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/969
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chukhlib.pdf545.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.