Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/961
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Other Titles: Accounting and audit in managing ecological activity of coal mining enterprises
Authors: Бичкова, Олена Василівна
Bychkova, O. V.
Keywords: бухгалтерський облік
управління
аудит
стійкий розвиток
екологічна діяльність
вуглевидобувне підприємство
доходи
витрати
калькулювання
економічний ефект
accounting
management
audit
sustainable development
ecological activity
coal mining enterprise
incomes
expenses
calculation
economic effect
Issue Date: 26-Sep-2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У роботі ідентифіковано економічну сутність поняття “екологічна діяльність“ для потреб облікового відображення; обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до вуглевидобутку з метою обліку та аудиту в управлінні екологічною діяльністю; удосконалено методичні підходи щодо структури, механізму й оцінки операцій екологічної діяльності як окремих категорій об’єктів бухгалтерського обліку; дано наукове обґрунтування доцільності введення окремого калькуляційного рахунку для обліку витрат екологічної діяльності; запропоновано внутрішній стандарт для синергетичного вирішення завдань управлінського обліку; доведено необхідність виокремлення нематеріальних активів короткострокового терміну використання в структурі об’єктів обліку; удосконалено методичні положення щодо аудиту в управлінні екологічною діяльністю на засадах стійкого розвитку.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/961
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bychkova.pdf317.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.