Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/937
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Other Titles: Accounting and control of work-in-process in the system of company’s management
Authors: Боярський, Юрій Іванович
Boyarsky, Yu.I.
Keywords: бухгалтерський облік
контроль
незавершене виробництво
структура незавершеного виробництва
інвентаризація незавершеного виробництва
виробничі витрати
accounting, control
work-in-process
structure of work-in-process
inventorying of work-in-process
production costs
Issue Date: 20-Sep-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на розробку теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю незавершеного виробництва з метою підвищення ефективності управління діяльністю виробничих підприємств. Розглянуто характеристику та особливості незавершеного виробництва як об’єкта бухгалтерського обліку. Ідентифіковано структуру незавершеного виробництва для потреб організації і ведення бухгалтерського обліку. Розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку незавершеного виробництва. Удосконалено положення Наказу про облікову політику підприємства в частині незавершеного виробництва. Розроблено методичні підходи до оцінки з урахуванням специфіки галузей виробництва та запропоновано єдиний методичний підхід до бухгалтерського відображення незавершеного виробництва на основі врахування його дуалістичної облікової природи. Запропоновано шляхи удосконалення організації контролю незавершеного виробництва та розроблено інформаційно-комп’ютерну систему, що забезпечує реалізацію системи його автоматичного контролю.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/937
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boyarskiy.pdf510.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.