Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/921
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА
Other Titles: Accounting and internal control over production process: organization and methodic
Authors: Боднар, Ореста Володимирівна
Bodnar, О.V.
Keywords: процес виробництва
результат виробництва
оцінка результатів виробництва
бухгалтерський облік процесу виробництва
внутрішній контроль процесу виробництва
production process
production results
estimation of production results
accounting for production process
internal control over production process
Issue Date: 18-Feb-2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертаційній роботі розкрито теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю процесу виробництва продукції. Запропоновано трактування бухгалтерської сутності поняття “результати виробництва”. Удосконалено класифікацію та охарактеризовано складові результатів виробництва для організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Запропоновано удосконалення оцінки результатів виробництва при визначенні собівартості продукції. Удосконалено елементи облікової політики щодо витрат на виробництво в частині методичної складової. Внесено пропозиції щодо порядку облікового відображення процесу виробництва основної, супутньої та побічної продукції. Розроблено внутрішні звіти щодо результатів виробництва. Обґрунтовано напрями удосконалення організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю операцій з виробництва продукції.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/921
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bodnar.pdf428.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.