Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/919
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РУХУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Other Titles: Accounting and Control of Authorized Capital Movement
Authors: Бєлоусов, Микита Олександрович
Belousov, M.O.
Keywords: бухгалтерський облік статутного капіталу
контроль статутного капіталу
корпоративні права
вилучений капітал
господарські товариства
рух статутного капіталу
accounting for authorized capital
control of authorized capital
corporate rights
treasury stock
business entities
authorized capital movement
Issue Date: 5-May-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і контролю руху статутного капіталу в господарських товариствах. Досліджено еволюцію економіко-правової сутності статутного капіталу та встановлено етапи розвитку його обліку. Уточнено та розмежовано поняття “статутний капітал” та “корпоративні права” для цілей бухгалтерського обліку та контролю. Удосконалено класифікаційні характеристики власного капіталу та розвинуто трактування функцій статутного капіталу. Запропоновано алгоритм оцінки майна, що є внесками до статутного капіталу, який забезпечує достовірну вартість майна на основі застосування методів оцінки справедливої вартості з врахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності. Удосконалено елементи облікової політики за операціями зі статутним капіталом. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку вилученого капіталу на балансових та позабалансових рахунках, що забезпечує підвищення інформативності даних бухгалтерського обліку. Розроблено форми первинних документів та внутрішніх звітів, що забезпечують формування аналітичної інформації про рух статутного капіталу. Обґрунтовано напрями удосконалення організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю руху статутного капіталу в контексті захисту інтересів учасників корпоративних відносин.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/919
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belousov.pdf393.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.