Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/910
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОЦІНКА ТА ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ
Other Titles: Accounting and Control over Intangible Assets: Estimation and Order of Reflection
Authors: Банасько, Тетяна Миколаївна
Banas’ko, Т.М.
Keywords: невідчутні активи
нематеріальні активи
інтелектуальний капітал
інтелектуальна власність
інноваційні витрати
контроль ефективності використання нематеріальних активів
intangibles
intangible assets
intellectual capital
intellectual property
innovation expenditures
control of effective usage of intangible assets
Issue Date: May-2010
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю операцій з нематеріальними активами. У дисертації запропоновано класифікацію активів, що мають невідчутну природу, для потреб бухгалтерського обліку на такі, що мають і що не мають матеріальної форми. Це дозволило розмежувати різні види невідчутних активів, сформувати підходи до їх оцінки та розробити механізм для ефективного здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. Узагальнено класифікацію нематеріальних активів (за змістом об’єктів; за джерелом надходження; за відношенням об’єкту до інноваційного продукту, що має ринкову вартість; за метою розробки; за широтою використання), що дозволило здійснити раціональну побудову бухгалтерського обліку та проводити комплексне управління і контроль за їх використанням. Автором удосконалено категорійний апарат стосовно різноманітних видів невідчутних активів, таких, як “нематеріальні активи”, “інтелектуальна власність”, “інтелектуальний капітал”, “інноваційні продукти”. Удосконалено методику контролю ефективності використання нематеріальних активів та їх інвентаризації на основі врахування особливостей таких об’єктів та з врахуванням запропонованої класифікації, що дозволило підвищити ефективність управління ними.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/910
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banasko.pdf533.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.