Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8397
Title: Аналітичний огляд програмно-алгоритмічних методів обробки вимірювальної інформації про геометричні параметри об’єктів на зображеннях
Other Titles: Analytical review of software-algorithmic methods of processing of measuring information about geometrical parameters of objects in images
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Чепюк, Л.О.
Чепюк, В.В.
Єфремов, Ю.М.
Лугових, О.О.
Podchashinskiy, Yu.O.
Chepiuk, L.O.
Chepiuk, V.V.
Yefremov, Yu.M.
Luhovykh, O.О.
Keywords: геометричні параметри
зображення
перетворення координат
таблично-алгоритмічний метод
ітераційний метод Cordic
geometric parameters
image
coordinate transformation
table-algorithmic method
iterative Cordic method
Issue Date: 2023
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;2(92)
Abstract: У статті розглянуто програмно-алгоритмічні методи та обчислювальні аспекти виконання операцій перетворення координат точок на площині. Зокрема це процедури: знаходження нових прямокутних координат вектора при повороті його (або системи координат) на деякий кут у площині зображення; перетворення координат вектора з прямокутної системи координат у полярну та навпаки. При цьому координати вектора відповідають координатам деякої точки об’єкта на зображенні. Ця точка може бути елементом контуру об’єкта або його центром мас. Перетворення координат цих точок дозволяють описати поступальний рух центра мас та обертальний рух об’єкта навколо центра мас. Відповідно розглянуті перетворення координат використовуються під час визначення геометричних параметрів цих об’єктів, аналітичного опису параметрів руху об’єктів на основі афінних перетворень, розробки нових методів перетворення, кодування та стиснення зображень на основі інтелектуальних технологій (фрактали, штучні нейронні мережі). Виконання операцій перетворення координат вимагає багатократного виконання операцій множення та обчислення значень трансцендентних функцій (прямі та обернені тригонометричні функції, квадратні корені). Розглянуто та проаналізовано методи обчислення цих функцій: табличні методи; апроксимаційні методи; таблично-алгоритмічні методи; ітераційні методи. Основну увагу приділено таблично-алгоритмічним методам обчислення полярних координат, визначення відстані та лінійних розмірів об’єктів, їх кутового положення на основі функцій квадратного кореня та арктангенса. Також розглянуто ітераційний метод «цифра за цифрою» (метод Cordic) для обчислення афінних перетворень та переходу між прямокутною та полярною системами координат.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8397
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191.pdf800.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.