Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8210
Title: Аналіз методів обробки відеозображень з вимірювальною інформацією, отриманих від тепловізора / спектральної камери
Other Titles: Analysis of methods for processing video images with measurement information from a thermal imager / spectral camera
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Лугових, О.А.
Чепюк, Л.О.
Podchashynskyi, Yu.O.
Luhovykh, O.О.
Chepiuk, L.O.
Keywords: машинний зір
зображення
тепловізор
спектральна камера
бінаризація
machine vision
image
thermal imager
spectral camera
binarization
Issue Date: 2023
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(91)
Abstract: Інформаційні технології здатні забезпечити людину необхідною інформацією про стан об’єктів, що контролюються, в складних умовах її роботи. Це можуть бути виробничі об’єкти, що мають властивості, видимі тільки в певному спектральному діапазоні випромінювань. Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи, що побудовані на основі формування та програмно-алгоритмічної обробки тепловізійних та спектральних зображень, можуть забезпечити отримання інформації про геометричні параметри та поточне положення виробничих об’єктів, виявлення дефектів виробів, а також формування керуючих впливів на технологічне обладнання. Спостереження та контроль за різноманітними об’єктами враховує визначення геометричних параметрів цих об’єктів, їх переміщень та інших параметрів руху. Для цього потрібно враховувати особливості фізичних принципів роботи тепловізора та/або спектральної камери, що є в цьому випадку пристроями формування зображень. Основними методами попередньої обробки зображень є покращення зображень (фільтрація шумів та відновлення динамічних викривлень), бінаризація та морфологічні операції на виділених контурах та об’єктах. Визначено, що для тепловізійних зображень найбільше підходить сегментація за методом Оtsu, сегментація за методом k-середніх та сегментація за текстурою. Для тепловізійних зображень морфологічна обробка застосовується для замикання контурів, потовщення ліній, заповнення областей та побудови остова. Такі морфологічні операції дозволяють підвищити якість розпізнавання об’єктів та точність визначення їх геометричних параметрів за рахунок програмно-алгоритмічної компенсації викривлень, обумовлених неідеальністю умов формуванням зображень за допомогою тепловізора та/або спектральної камери. Також ці методи забезпечують виділення пов’язаних компонентів та визначення форми об’єктів на зображенні.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8210
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
214.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.