Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8123
Title: Оцінка точнісних характеристик ультразвукового методу в інформаційно-вимірювальній системі обліку газу
Other Titles: Estimation of the accuracy characteristics of the ultrasonic method in the information and measurement system for gas metering
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Чепюк, Л.О.
Омельчук, І.А.
Шавурська, Л.Й.
Мазурчук, Н.Ю.
Podchashynskyi, Yu.O.
Chepiuk, L.O.
Omelchuk, I.A.
Shavurska, L.Yo.
Mazurchuk, N.Yu.
Keywords: інформаційно-вимірювальна система
ультразвуковий метод вимірювання
похибка вимірювання витрат газу
information-measuring system
ultrasonic measurement method
gas flow measurement error
Issue Date: 2022
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;2(90)
Abstract: Використання інформаційно-вимірювальних систем на підприємствах нафтогазової галузі дає змогу покращити облік витрати газу. З усіх відомих методів вимірювання витрат детально вивчено, відпрацьовано і доведено до стандартизованих у повному обсязі тільки метод змінного перепаду тиску. Тенденції розвитку витратомірної техніки останніх років дозволяють вважати ультразвуковий метод одним із кращих завдяки, зокрема, можливості безконтактного вимірювання будь-яких речовин, надійності приймально-передавальних елементів, що зумовлено відсутністю рухомих частин, і, теоретично, необмеженим діапазоном вимірювань. Розглянуто принцип вимірювань витрат газу за допомогою ультразвукового перетворювача витрати (УЗПВ), заснований на тому, що ультразвуковий імпульс, спрямований уздовж потоку, поширюється швидше за ультразвуковий імпульс, що спрямований проти потоку. Наведено методику розрахунку витрати газу, приведеного до стандартних умов (Р = 0,101325 МПа, Т = 293,15 °К). Розглянуто методику розрахунку оцінки похибки вимірювань при обмеженій вихідній інформації, коли для засобів вимірювань (ЗВ) нормовані лише такі метрологічні характеристики: межі значень основної похибки, що допускаються; межі значень додаткових похибок, що допускаються при найбільших відхиленнях зовнішніх впливових величин від нормальних значень, або максимально допустимі значення коефіцієнтів впливу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8123
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Подчашинський Чепюк.pdf798.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.