Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8008
Title: Вимірювання параметрів руху та керування технологічним обладнанням для пакування морозива
Other Titles: Measurement of movement parameters and control of technological equipment for ice cream packaging
Authors: Безвесільна, О.М.
Подчашинський, Ю.О.
Чепюк, Л.О.
Шавурський, Ю.О.
Дерев’янко, О.В.
Bezvesilna, E.N.
Podchashinskyi, Yu.O.
Chepiuk, L.O.
Shavurskyi, Yu.O.
Derevianko, O.V.
Keywords: інформаційно-вимірювальна система
параметри руху
технологічне обладнання
морозиво
індуктивний датчик
програмований логічний контролер
information and measuring system
motion parameters
process equipment
ice cream
inductive sensor
programmable logic controller
Issue Date: 2022
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(89)
Abstract: Застосування інформаційно-вимірювальних систем у харчовій галузі дозволяє покращити якість продуктів, зменшити витрати на обслуговування обладнання, зменшити витрати сировини за рахунок скорочення браку. Виробництво морозива з деякими змінами здійснюється за загальною технологічною схемою і складається з таких операцій: приймання сировини, підготовка сировини, складання суміші, пастеризація суміші, гомогенізація суміші, охолодження і дозрівання суміші, фризерування суміші, фасування та загартовування, пакування і зберігання морозива. Використання сучасних контрольно-вимірювальних приладів дозволяє поліпшити точність підтримки технологічних параметрів виробництва морозива. Розроблена система за рахунок точного вимірювання параметрів руху технологічного обладнання і його більш точного позиціонування дозволяє зменшити витрати часу на роботу обладнання для пакування морозива, сприяє зменшенню випуску бракованої продукції. За рахунок зменшення часу на пакування, вилучення затримок обладнання для усунення одночасного попадання двох або більше пачок морозива у пакувальну машину досягається ритмічність роботи пакувальної лінії. Як програмований логічний контролер обрано контролер Siemens S7-1200. Для програмування системи використано стандартний програмний пакет фірми Siemens TIA Portal V16. В процесі роботи системи виконується безперервний контроль технологічних параметрів і при виявленні відхилень від нормальних значень включається попереджувальна звукова і світлова сигналізація з виведенням на екран монітора текстового повідомлення, виконується переключення на резервне обладнання і відбувається відключення головних електроприводів для захисту обладнання від можливого ушкодження.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8008
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Безвесільна.pdf711.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.