Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7953
Title: Формулювання та аналіз вимог до метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальної системи обліку газу
Other Titles: Statement and analysis of requirements to the metrological support of the information and measuring system of gas metering system
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Тарарака, В.Д.
Чепюк, Л.О.
Шавурський, Ю.О.
Мазурчук, Н.Ю.
Podchashinskiy, Yu.O.
Tararaka, V.D.
Chepjuk, L.O.
Shavurskyi, Yu.O.
Mazurchuk, N.Yu.
Keywords: інформаційно-вимірювальна система
газорозподільна станція
вузол обліку газу
витратомір
вимірювання витрат газу
information and measuring system
gas distribution station
gas metering unit
flow meter
gas flow measurement
Issue Date: 2021
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;2(88)
Abstract: Застосування інформаційно-вимірювальних систем у нафтогазовій галузі допомагає покращити комерційний облік витрати газу, що подається споживачам з метою забезпечення взаєморозрахунків із споживачами. Газорозподільні станції (ГРС) є одними з основних об’єктів магістральних газопроводів. Газорозподільні станції призначені для виконання таких операцій: приймання газу з магістрального газопроводу; очищення газу від механічних домішок; зниження тиску до заданої величини; автоматична підтримка тиску на заданому рівні; розподіл газу по споживачах; вимірювання кількості газу. Крім того, на газорозподільній станції здійснюється вторинна одоризація газу. Незалежно від пропускної здатності, кількості споживачів, тиску на вході і виході, характеру зміни навантаження (витрати газу) технологічна схема газорозподільної станції складається з таких основних вузлів: схема підключення ГРС до газопроводів, очищення газу, регулювання тиску, вимірювання витрати газу і контрольно-вимірювальних приладів (КВП), одоризації газу. Вузол вимірювання витрати та кількості природного газу (далі вузол обліку газу) призначений для вимірювання, реєстрації результатів вимірювань і розрахунків обсягу газу, зведеного до стандартних умов, а також за необхідності визначення його показників якості, враховуючи компонентний склад, щільність, вологість, питому теплоту згоряння. Виконано аналіз різних типів витратомірів та обрано ультразвуковий витратомір.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7953
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Подчашинський.pdf797.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.