Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7808
Title: Вейвлет-стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією в автоматизованих системах
Other Titles: Wavelet compression of video images with measurement information in automated systems
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Криворучко, М.Г.
Чепюк, Л.О.
Шавурська, Л.Й.
Podchashinskiy, Yu.O.
Kryvoruchko, M.G.
Chepjuk, L.O.
Shavurska, L.Y.
Keywords: відеозображення
вимірювальна інформація
вейвлет-перетворення
стиснення відеозображень
video images
measuring information
wavelet transformation
video image compression
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;2(86)
Abstract: Відеозображення з вимірювальною інформацією в автоматизованих системах мають великий обсяг. Так, наприклад, обсяг відеозображень структур природного походження становить кіло- та мегабайти інформації. Відеозображенням структур природного походження властивий високий рівень надмірності. Скорочення обсягів файлів можна досягти за рахунок стиснення. Рішення проблем стиснення, або у більш загальному розумінні – кодування відеозображень, використовує досягнення і стимулює розвиток багатьох областей техніки і математики. В процесі дослідження було обрано вейвлет-стиснення відеозображень, що використовує структуру нуль-дерева вейвлета. Результатом проведених дослідів став розвиток існуючих методів вейвлет-стиснення та виявлення оптимальної вейвлет-функції для відеозображень такого типу. Оптимальною вейвлет-функцією для відеозображень з вимірювальною інформацією в автоматизованих системах є вейвлет Хаара, характеристичні показники якого дають змогу ефективного стиснення та досить задовільного відновлення. Такими показниками стали коефіцієнт стиснення та похибка відновлення. Отримані експериментальні результати для п’яти зразків відеозображень структур природного походження дали можливість побачити закономірність і зв’язок між зовнішнім виглядом зразка та його коефіцієнтами. Можна помітити деяку еквівалентність значень коефіцієнтів стиснення, що свідчить про схожість відеозображень, а саме про ідентичність зовнішніх поверхонь твердих порід.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7808
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Подчашинський.pdf907.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.