Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7752
Title: Рупорна антена на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та петлею зв’язку
Other Titles: Horn antenna based on a foreign rectangular waveguide with partial dielectric filling and coupling loop
Authors: Каращук, Н.М.
Манойлов, В.П.
Нікітчук, Т.М.
Чухов, В.В.
Мартинчук, П.П.
Каrashchuk, N.M.
Маnoilov, V.P.
Nikitchuk, Т.M.
Chukhov, V.V.
Martynchuk, P.P.
Keywords: часткове діелектричне заповнення
прямокутний хвилевід
прямокутний резонатор
петля зв’язку
узгодження
коефіцієнт стоячої хвилі
partial dielectric filling
rectangular waveguide
rectangular resonator
communication loop
harmonization
standing wave ratio
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Проведено розгляд характеристик рупорної антени на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням (ЧДЗ) та петлею зв’язку. Для експериментального вимірювання коефіцієнта підсилення антени обрано дзеркальний метод. Відповідно запропоновано застосування для аналізу таких антен резонансну модель (прямокутний резонатор). Отримано формулу для розрахунку вхідного опору петлі зв’язку, яка збуджує резонатор. Формула враховує додатковий опір у колі петлі, який з’являється через збудження електромагнітного поля в резонаторі. Це дозволяє розраховувати коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) та коефіцієнт підсилення антени зокрема. Проведено експериментальне вимірювання залежностей КСХ від зміни довжини, товщини діелектричних пластин з відносною діелектричною проникністю та діаметра провода петлі зв’язку у прямокутному хвилеводі розмірами мм для хвилі типу . Пропонуються оптимальні розміри діелектричних пластин та положення петлі зв’язку для покращення узгодження антени. Наведено результати експериментального вимірювання коефіцієнта підсилення антени, які не мають суттєвих розбіжностей з розрахунками. Розглянуті залежності коефіцієнта підсилення антени мають резонансний характер, що вказує на правильність застосування для аналізу таких випромінювачів резонансної моделі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7752
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.Каращук.pdf592.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.