Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7748
Title: Система розпізнавання рукописних цифр з оцінкою якості
Other Titles: Handwriting recognition system with quality assessment
Authors: Коротун, О.В.
Марчук, Г.В.
Марчук, Д.К.
Талавер, О.В.
Korotun, O.V.
Marchuk, G.V.
Marchuk, D.K.
Talaver, О.V.
Keywords: нейрон
нейронна мережа
перцептрон
помилка
алгоритм
навчання
тренування
neuron
neural network
perceptron
error
algorithm
learning
training
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: У статті розглянуто одну з областей штучного інтелекту – нейронні мережі, що застосовуються у різних галузях суспільства. Функціонування будь-якої системи стає набагато ефективніше за допомогою розв’язання задач на основі нейронних мереж. Класи задач, які можна розв’язувати за допомогою нейронних мереж, визначаються тим, як вони працюють і навчаються. Метою роботи є дослідження потенційних можливостей різних алгоритмів розпізнавання рукописних символів, зокрема цифр. Написання бібліотеки для роботи з нейронними мережами та розробка програмного додатка, який дасть можливість створювати, зберігати, тренувати та тестувати різні моделі нейронних мереж. Результатом дослідження визначено перевірку спроєктованої моделі нейронної мережі з мінімальною кількістю шарів та аналіз якості розпізнавання. У роботі проаналізовані різні моделі нейронних мереж, а саме мережі прямого поширення (feed forward neural networks) або багатошаровий персептрон (perceptrons). Досліджено найвідоміший алгоритм навчання – так званий алгоритм зворотного поширення (back propagation). Проведено аналіз порогової та сигмоїдальної функції активації. Для знаходження мінімуму функції використовувався градієнт. Застосовано набір даних MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology database) – це велика база рукописних цифр, яка зазвичай використовується для навчання різних систем обробки зображень. Побудована бібліотека для роботи з нейронною мережею, яка разом з набором тренувальних даних MNIST дала акуратність близько 98 %. Методи, продемонстровані у роботі, є основою для побудови більш складних систем. Розроблений програмний додаток дає можливість створювати, зберігати, тренувати та тестувати нейронні мережі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7748
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. Коротун.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.