Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7613
Title: Refugee and asylum seeker policies: the experience of the EU Eastern Partnership countries
Other Titles: Політики щодо біженців та шукачів притулку: досвід країн Східного партнерства ЄС
Authors: Ievdokymov, V.V.
Shymanska, K.V.
Євдокимов, В.В.
Шиманська, К.В.
Keywords: refugees
refugees load
state policy
migration policy
Eastern partnership
біженці
навантаження біженців
державна політика
міграційна політика
Східне партнерство
Issue Date: 2019
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Економіка, управління та адміністрування;3(89)
Abstract: Метою статті є вивчення практики регулювання міграції та інтеграції біженців у країнах Східного партнерства ЄС для визначення їх позитивного досвіду та встановлення напрямів його імплементації в Україні. У статті проаналізовано підходи до регулювання міграції та інтеграції біженців у країнах притулку (на прикладі політик Вірменії, Азербайджану, Грузії, Білорусії та Молдови). Визначено, що міграція біженців у вказаних країнах має постконфліктний характер, описано передумови такої міграції. Опрацьовано досвід вказаних країн щодо окреслення прав біженців та їх статусу, реалізації освітньої та соціальної політик, політик у сфері розміщення та виборчих прав. Сформульовано напрями окремих політик, які слід імплементувати у національну політику України як однієї з країн Східного партнерства, зокрема, забезпечення правового захисту реалізації прав та інтересів біженців, а також політичні та правові гарантії для здійснення цих законів, поліпшення житлових умов біженців, більш широкий доступ до соціальної інфраструктури, підвищення рівня зайнятості і добробуту, забезпечення доступності засобів інтеграції мігранта у мовно-культурне середовище, здобуття освіти, разом з тим при збереженні прав на національно-етнічну та релігійну ідентифікацію. Це дозволить посилити готовність працівників органів державної влади та місцевого самоврядування до роботи з біженцями, створити належне інформаційне поле поширення інформації про права біженців, створити умови для забезпечення мінімального рівня добробуту біженців у приймаючій країні, стимулюватиме взаємодію між біженцями та членами приймаючого суспільства на безконфліктному базисі.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7613
Appears in Collections:Економіка, управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99.pdf491.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.