Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7418
Title: Суб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес
Other Titles: Subjective characteristics of social responsibility and their impact on the accounting process
Authors: Жиглей, Ірина Вікторівна
Zhyhlei, I.V.
Keywords: соціальна відповідальність
бухгалтерський облік
соціально орієнтована економіка
сталий розвиток
суспільні відносини
суб’єкти економіки
споживач
social responsibility
accounting
socially-oriented economy
sustainable development
social relations
economy subjects
customer
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: Соціальна відповідальність в рамках концепції сталого розвитку набуває все більшого поширення у різних аспектах життя суспільства. Метою статті є дослідження взаємозв’язків людини, підприємства та держави як соціально відповідальних суб’єктів, а також їх влив на систему бухгалтерського обліку. Складність відносин між державою, підприємцями та окремою індивідуальною особою проявляється у зіткненні інтересів, що впливає на економічну, культурну, наукову, соціальну сфери. На учасників таких взаємовідносин накладається відповідальність за їх потреби, інтереси, волевиявлення, діяльність та інші процеси життєдіяльності, які здатні вплинути на іншого суб’єкта. Адже, кожна зі сторін є специфічним та унікальним споживачем результату діяльності та поведінки інших. У зв’язку з цим, насамперед, необхідним є роз’яснення поняття відповідальності людини, підприємства, держави та суспільства в цілому. Питання соціальної відповідальності було розглянуто на основі наявних публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених (філософів, психологів, політологів, соціологів та економістів). Шляхом аналізу, синтезу, класифікації вдалося конкретизувати соціальну відповідальність за допомогою соціально-економічних норм та законів. Результати дослідження будуть виступати орієнтиром для вивчення впливу соціальної відповідальності на обліковий процес, аналітичну та стратегічну діяльність.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7418
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf604.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.