Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7153
Title: УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З АКРЕДИТИВАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Other Titles: Management reporting on operations with letters of credit: organizational aspect
Authors: Романенко, С.В.
Romanenko, S.V.
Keywords: управлінська звітність
фінансова звітність
акредитив
грошові кошти
організація обліку
management reporting
financial statements
letter of credit
cash
accounting organization
Issue Date: 2017
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(37)
Abstract: У роботі розкриті особливості організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами. На основі оцінки показників фінансової звітності, які характеризують стан грошових коштів на підприємстві, обґрунтована доцільність формування звітності для задоволення інтересів управлінського персоналу. Розглянуто завдання, які вирішуються за рахунок отримання управлінської звітності. Визначено етапи та підетапи організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами, зокрема: організаційний (розробка цілей та завдань формування звітності; розробка понятійного апарату, умовних позначень; визначення основних користувачів інформації; визначення учасників формування управлінської звітності), методичний (розробка регламентів з формування обліково-аналітичного інформації управлінської звітності; встановлення строків, періодичності та форми подання звітності; розробка / доопрацювання програмного забезпечення), контроль-адаптаційний (контроль за вирішенням поставлених завдань; удосконалення існуючої системи управлінської звітності відповідно до впливів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства).
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7153
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Романенко.pdf673.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.