Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5777
Title: ZNACZENIE STAŁYCH KOOPERANTÓW W PROCESIE INTEGRACJI MIĘDZY ORGANIZACJAMI NA PRZYKŁADZIE DUŻEGO PRZESIĘBIORSTWA Z WIELKOPOLSKI
Authors: Narojczyk, Sebastian
Issue Date: 22-Apr-2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України : тези виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму;
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5777
Appears in Collections:Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf228.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.