Матеріали конференцій : [3916] Community home page

Browse

Collections in this community

Current Trends in Young Scientists' Researches [390]

All Ukrainian Scientific and Practical Conference

Modern Communicative Methods of Teaching English. [87]

All Ukrainian Scientific and Methodological Conference.

Інформаційно-компютерні технології [272]

Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції

Актуальні проблеми управління персоналом та економіка праці [112]

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів ЖДТУ

Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017 [111]

Тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції

Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку [167]

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції [232]

Тези міжнародної вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених ЖДТУ

Сучасні проблеми екології [96]

Тези ХII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю

Тези до Дня науки [1782]

Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки

Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки [230]

тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції