Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2505
Title: МОДЕЛЮВАННЯ ЕВТРОФНИХ ПРОЦЕСІВ У ВОДОСХОВИЩАХ РІЧКИ ТЕТЕРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ ПРОБ ВОДИ
Other Titles: Modeling of the eutrophic processes in the river Teteriv reservoirs in Zhytomyr region based on videoimages of water sample
Authors: Єльнікова, Т.О.
Подчашинський, Ю.О.
Yelnikova, T.О.
Podchashinskiy, Yu.O.
Keywords: фітопланктон
поліноміальна математична модель
цифрове відеозображення
геометричні параметри
ідентифікація фітопланктону
phytoplankton
phytoplankton
polynomial mathematical model
digital videoimages
geometrical parameters
identification of phytoplankton
Issue Date: 2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ: Серія: Технічні науки;3(74)
Abstract: Розроблено математичну модель сезонної динаміки розвитку фітоплактонних водоростей у водосховищах річки Тетерів Житомирської області протягом 2012–2014 років. Досліджено вплив екзо- та ендогенних факторів на процеси розвитку фітоплактону. Початковими даними для моделювання є результати вимірювань геометричних параметрів, кількості та біомаси екземплярів фітоплактону у пробах води з водосховищ. Ці вимірювання здійснюються розробленою автоматизованою системою на основі формування та алгоритмічної обробки відеозображень проб води, що відібрані з водойм та розміщені у мікроскопі з вбудованою цифровою відеокамерою. Також проведено ідентифікацію екземплярів фітоплактону за видовим складом в автоматизованій системі з використанням штучних нейронних мереж, в тому числі – нейронної мережі Кохонена. Результати досліджень можуть бути використані для контролю та прогнозування екологічного стану водойм господарсько-побутового призначення, що використовуються для водопостачання населених пунктів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2505
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.