Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1343
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ
Other Titles: Accounting for the exchange transactions: recognition order and estimation methods
Authors: Жиглей, Ірина Вікторівна
Zhigley, I.V.
Keywords: валютні операції
визнання
курсові різниці
методи оцінки валютних операцій
система бухгалтерського обліку
сумові різниці
exchange transactions
recognition
exchange rate differences
exchange transactions estimation methods
accounting system
sum differences
Issue Date: 6-Aug-2003
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертації уточнено економічну сутність поняття “валютні операції” та доведено, що бухгалтерський облік необхідно розглядати як цілісну систему. Обґрунтовано необхідність введення додаткового критерію визнання валютних операцій у бухгалтерському обліку – дати здійснення операції. Уточнено поняття та класифікацію курсових різниць, методику їх розрахунку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в звітності. Доведено ефективність застосування валютно-цінових застережень у зовнішньоекономічних договорах (контрактах). Запропоновано порядок відображення операцій за такими контрактами в бухгалтерському обліку, у зв’язку з чим введено поняття “сумові різниці”, розроблено їх класифікацію, алгоритм розрахунку. Розглянуто порядок оцінки монетарних та немонетарних статей, виражених в іноземній валюті; запропоновано положення, які слід передбачити в наказі про облікову політику. Обґрунтовано необхідність і визначено напрями удосконалення діючих нормативних актів, що впливають на порядок відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій, з метою їх узгодження. Доведено необхідність та визначено методичні підходи до організації та ведення обліку й контролю валютних операцій на базі комп’ютерних технологій.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1343
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zyglej.pdf645.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.