Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1327
Title: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ І ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ
Other Titles: The accounting policies of small businesses and tax optimization
Authors: Юрчик, Віра Іванівна
Yurchik, V.I.
Keywords: облікова політика
податкова оптимізація
бухгалтерський облік
податкове навантаження
додана вартість
accounting policies
tax optimization
accounting
tax burden
the added cost
Issue Date: 20-Apr-2012
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація спрямована на дослідження та обгрунтування теоретичних положень, розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліково- аналітичної системи підприємства при проведенні оптимізаційних податкових заходів, що сприяють досягненню стійкого фінансового стану суб’єктів господарювання. У роботі розкрито поняття облікової політики в системному дослідженні з метою виявлення впливу її елементів на податкове навантаження та фінансові результати діяльності підприємства, уточнено теоретичні аспекти податків, подано класифікацію ознак оподаткування на основі групування рівнів регулювання. Представлена реалізація функцій оподаткування в економічному просторі держави. Розроблено стабілізаційну модель податкового навантаження, яка базується на концепції доданої вартості. Запропоновано методику організації бухгалтерського обліку, формування інформаційного та комп'ютерного забезпечення при застосуванні стабілізаційної моделі податкового навантаження з використанням доданої вартості. Розроблено матрицю “Економічна додана вартість – коефіцієнт мультиплікації”, що дозволяє обґрунтувати ефективність вибору способу бухгалтерського обліку при розробці облікової політики. Представлена система принципів та елементів методу бухгалтерського обліку при проведенні податкової оптимізації.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1327
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurchik.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.