Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1315
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА
Other Titles: Accounting for company’s activity under risk: organization and methods
Authors: Вигівська, Ірина Миколаївна
Vygivska, I.M.
Keywords: ризик
невизначеність
ступінь ризику
наслідки ризику
умовні факти господарської діяльності
ризики діяльності
господарські ризики
підприємницькі ризики
професійні ризики бухгалтера
резерви
risk
uncertainty
degree of risk
risk consequences
contingent facts of business activity
activity risks
business risks
entrepreneurial risks
accountant’s professional risks
reserves
Issue Date: 8-Feb-2010
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків ризиків та ефективне управління діяльністю суб’єкта господарювання. У роботі уточнено зміст понять “ризик”, “професійний ризик бухгалтера”. Визначено складові ризику – подія, стан, умова невизначеності, які перебувають у випадковому зв’язку. Обґрунтовано, що ризики є видом фактів господарської діяльності підприємства, які представлені ризик-причиною (ймовірні наслідки) та ризик-наслідком (реальні наслідки). Удосконалено класифікацію ризиків на мікрорівні відповідно до видів діяльності суб’єкта господарювання. Встановлено вимоги до змісту інформації про ймовірні наслідки ризиків діяльності у бухгалтерській звітності. Удосконалено елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ступеня професійного ризику бухгалтера та організаційно-методичні положення внутрішнього бухгалтерського контролю господарської діяльності в умовах ризику.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1315
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vugivska.pdf328.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.