Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1297
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ
Other Titles: Accounting for and Control over Export-Import Transactions: Theory, Methods, Organization
Authors: Венцель, Віктор Тарасович
Ventsel, V.T.
Keywords: бухгалтерський облік
контроль
експорт
імпорт
зовнішньоекономічна діяльність
зовнішньоекономічний договір
accounting
control
export
import
foreign economic activity
foreign economic agreement
Issue Date: 10-Feb-2012
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю експортно-імпортних операцій. У роботі обґрунтовано нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій, розглянуто підходи до визначення форм і видів зовнішньоекономічної діяльності, удосконалено підхід до виділення видів зовнішньоекономічних договорів, систематизовано та згруповано умови договору. Удосконалено організацію бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій з товарами та послугами в частині розробки технічного, організаційного, методичного, управлінського та аналітичного напрямів забезпечення облікової політики. Обґрунтовано використання алгоритмів визнання доходів та витрат за операціями експорту і імпорту послуг. Удосконалено порядок визнання доходу від експортних операції шляхом застосування інтегрованого методу оцінки ступеня завершеності операцій. Запропоновано використовувати методичний підхід до облікового відображення експорту та імпорту товарів, який підвищує достовірність та повноту облікової інформації. Висвітлено питання організації та методики внутрішнього контролю експортно-імпортних операцій з метою формування ефективної системи контролю на підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1297
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ventsel.pdf584.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.