Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1295
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА
Other Titles: Accounting and control of transaction costs: theory and methods
Authors: Ющак, Жанна Миколаївна
Yushchak, Zh.M.
Keywords: трансакція
трансакційні витрати
інституціоналізм
система бухгалтерського обліку
внутрішній контроль витрат
transaction
transaction costs
institutionalism
accounting system
internal control over costs
Issue Date: Nov-2010
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних та організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку і контролю трансакційних витрат виробничих підприємств. Розкрито економічну сутність понять “трансакція”, “трансакційні витрати” та удосконалено класифікацію трансакційних витрат для цілей бухгалтерського обліку і управління. Виявлено та обгрунтовано вплив інституціональних теорій на формування нових запитів у суспільстві, появу нових об’єктів дослідження, а також на систему обліку. Визначено напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку трансакційних витрат, розроблено комплексний підхід до облікового відображення трансакційних витрат, а також розкрито особливості формування внутрішньої бухгалтерської звітності про трансакційні витрати виробничих підприємств. В роботі обґрунтовано напрями удосконалення організації внутрішнього контролю трансакційних витрат та запропоновано організаційно- методичне забезпечення внутрішнього контролю трансакційних витрат виробничих підприємств.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1295
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ushak.pdf575.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.