Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1193
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
Other Titles: Accounting for and Control over the Transactions with Customer Furnished Material
Authors: Осницька, Наталія Анатоліївна
Osnytska, N.A.
Keywords: давальницька сировина та інші запаси
давальницькі запаси
операції з давальницькою сировиною
бухгалтерський облік
внутрішній контроль
customer furnished material and other supplies
customer furnished stocks
transactions with customer furnished material
accounting
internal control
Issue Date: 22-Mar-2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичних підходів бухгалтерського обліку та контролю операцій з давальницькою сировиною. В роботі представлено комплексне вирішення проблемних питань щодо облікового відображення операцій з виконання договорів про операції з давальницькою сировиною та їх наступного контролю. Досліджено поняття “давальницька сировина” та обґрунтовано доцільність вживання словосполучення “давальницька сировина та інші запаси”, що сприяє організації своєчасного інформаційного забезпечення управління процесами виконання договору про операції з давальницькою сировиною. На основі аналізу чинного законодавства в частині здійснення операцій з давальницькою сировиною запропоновано проект Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку давальницької сировини та інших запасів. Встановлено порядок формування положень облікової політики підприємства в частині облікового відображення операцій з давальницькою сировиною та іншими запасами. Розроблено методичний підхід до відображення руху давальницької сировини та інших запасів в межах такого договору в системі бухгалтерських рахунків замовника та виконавця. Сформовано пропозиції щодо удосконалення документування операцій з виконання договору про операції з давальницькою сировиною. Удосконалено порядок здійснення внутрішнього контролю операцій з обробки давальницької сировини та інших запасів шляхом розвитку організаційних і методичних засад.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1193
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnytska.pdf390.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.