Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1183
Title: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Other Titles: Theory and Methodology of Accounting and Control of Liabilities of Business Entities
Authors: Орлов, Ігор Віталійович
Orlov, I.V.
Keywords: бухгалтерський облік зобов’язань
контроль зобов’язань
умовні зобов’язання
життєвий цикл зобов’язань
теорія бухгалтерського обліку та контролю
методологія бухгалтерського обліку та контролю
accounting for liabilities
control over liabilities
contingent liabilities
liabilities’ life cycle
accounting and control theory
accounting and control methodology
Issue Date: Mar-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на розв’язання проблем теорії, методології та практики бухгалтерського обліку та контролю зобов’язань суб’єктів господарювання під впливом юридичної концепції формування правовідносин в сучасних економічних умовах. Розвинуто теорію та методологію бухгалтерського обліку та контролю зобов’язань суб’єктів господарювання в розрізі вирішення методологічних проблем ідентифікації, оцінки та класифікації зобов’язань. Розроблено концепцію трансформації зобов’язань та її відображення в бухгалтерському обліку на основі ідентифікації фактів зміни зобов’язань з урахуванням економіко-правового їх змісту, розкрито механізм прояву принципів бухгалтерського обліку в процесі визнання зобов’язань як об’єкта облікового відображення. Запропоновано методологію бухгалтерського обліку зобов’язань в частині розвитку елементів методу бухгалтерського обліку на основі структуризації життєвого циклу зобов’язань в частині розвитку елементів методу бухгалтерського обліку на основі структуризації життєвого циклу зобов’язань.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1183
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlov.pdf468.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.