Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1172
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Other Titles: Accounting for principal activity of leasing companies
Authors: Ніколаєва, Світлана Петрівна
Nikolaeva, S.P.
Keywords: бухгалтерський облік
внутрішній аудит
лізинг
фінансовий лізинг
оперативний лізинг
лізингова компанія
звітність
accounting
internal audit
leasing
financial leasing
operational leasing
leasing company
reporting
Issue Date: 23-Apr-2014
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку основної діяльності лізингових компаній. У роботі обґрунтовано теоретичні положення обліку основної діяльності, зокрема, визначено сутність лізингу, його функції та місце в системі економічних наук. Розроблено класифікацію лізингу для цілей бухгалтерського обліку. Запропоновано модель економічних відносин учасників угоди як основи організації лізингового бізнесу. Визначено місце договору в регулюванні обліку основної діяльності лізингової компаній. Обґрунтовано необхідність трансформації порядку обліку основної діяльності, з метою її реалізації в роботі запропоновано внести зміни до ПКУ в частині регулювання лізингових операцій та розроблено підхід до облікового відображення. Розроблено пакет внутрішньої звітності як основи формування обсягів інформації достатніх для управління основною діяльністю лізингових компаній. Запропоновано організаційно-методичні положення внутрішнього аудиту як інструменту управління ризиками.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1172
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaeva.pdf421.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.