Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1117
Title: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Other Titles: Accounting theory and methodology development in postindustrial economy conditions
Authors: Легенчук, Сергій Федорович
Legenchuk, S.F.
Keywords: теорія бухгалтерського обліку
метатеорія бухгалтерського обліку
принцип бухгалтерського обліку
науково-дослідницька програма
актив зовнішнього середовища
інтелектуальний капітал
постіндустріальна економіка
accounting theory
accounting metatheory
accounting principle
scientific research program
external asset
intellectual capital
postindustrial economy
Issue Date: 20-Sep-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на вирішення проблеми відповідності теорії та методології обліку умовам розвитку постіндустріальної економіки. Обґрунтовано підхід до приведення бухгалтерського обліку у відповідність вимогам постіндустріальної економіки шляхом розробки його загальнотеоретичної структури, розгляду науки бухгалтерський облік як соціального куматоїда, напрямів розвитку обліку в умовах постіндустріальної економіки. Уточнено сутність метатеорії бухгалтерського обліку. Проведено аналіз існуючих підходів до виділення парадигм бухгалтерського обліку та розроблено їх класифікацію. Розроблено метатеорію бухгалтерського обліку на основі концепції науково-дослідницьких програм І. Лакатоса, виділено її структуру. Проведено тестування відповідності принципів обліку вимогам постіндустріальної економіки та запропоновано їх модифіковані варіанти. Здійснено періодизацію розвитку теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах та виділено способи розвитку теорії бухгалтерського обліку. Розвинуто положення змістовної теорії бухгалтерського обліку. Розроблено теорію і методологію бухгалтерського обліку активів і капіталу зовнішнього середовища підприємства.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1117
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Legenchuk.pdf653.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.