Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1115
Title: ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Other Titles: Accounting for Financial Results Formation and Profit Distribution in Joint Stock Companies
Authors: Кузь, Василь Іванович
Kuz’, V.I.
Keywords: бухгалтерський облік формування фінансових результатів
бухгалтерський облік розподілу прибутку
облікові фактори
соціально-економічні партнери
accounting for financial results formation
accounting for profit distribution
accounting factors
socio-economic partners
Issue Date: 12-Mar-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, організаційно- методичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах. Розкрито зміну економічної та облікової сутності категорії «прибуток» в контексті суспільного розвитку під дією інституційних змін. Обґрунтовано взаємодію власників факторів виробництва та управлінського персоналу в процесах формування фінансових результатів та розподілу прибутку в контексті теорії агентських відносин. Розроблено методичний підхід для обґрунтування рішень про розподіл прибутку на основі визначення впливу облікових факторів на величину фінансових результатів через розрахунок величини скоригованих фінансових результатів. Надано рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку на основі елімінації ряду витрат, використання системи додаткових аналітичних рахунків, розширення показників звітності. Узгоджено принципи бухгалтерського обліку з принципами корпоративного управління шляхом виділення додаткових вимог до бухгалтерського обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку. Виокремлено організаційно- методичні облікові етапи узгодження інтересів соціально-економічних партнерів відносно формування фінансових результатів та розподілу прибутку. Обґрунтовано необхідність розширення показників фінансової звітності в частині даних про розподіл прибутку.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1115
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuz.pdf295.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.