Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1114
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Other Titles: Accounting and control for joint activities without forming a legal entity
Authors: Куришко, Лілія Анатоліївна
Kuryshko, L.A.
Keywords: бухгалтерський облік
спільний контроль
аудит
спільна діяльність
внески
фінансовий результат
accounting
joint control
auditing
joint activities
contributions
financial result
Issue Date: 24-Oct-2014
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю спільної діяльності без створення юридичної особи. У роботі визначено сутність спільної діяльності, визначено її переваги в умовах зниження інвестиційної привабливості економіки та обґрунтовано значення договору в регулюванні її організації та здійснення. Систематизовано підходи до виділення форм здійснення спільної діяльності виходячи з аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду. Розроблено бухгалтерську модель, яка покладена в основу запропонованого проекту П(С)БО “Спільна діяльність без створення юридичної особи”. Розроблено організаційно-методичний підхід до обліку внесків в спільну діяльність, який полягає в удосконаленні його елементів методу. Удосконалено методику обліку операцій зі здійснення спільної діяльності в розрізі господарських процесів, розподілу прибутку та операцій з її припинення. Визначено особливості аудиту спільної діяльності та розроблено комплексний підхід до методики спільного контролю.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1114
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuryshko.pdf375.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.