Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1110
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА
Other Titles: Accounting for and control over the transactions with the lease of municipal property: organization and methods
Authors: Кирик, Тетяна Василівна
Kyryk, T.V.
Keywords: оренда комунального майна
державний фінансовий аудит
внутрішній контроль операцій з оренди комунального майна
lease of municipal property
state financial audit
internal control over the transactions with leasing communal assets
Issue Date: 18-Feb-2013
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: У дисертації розкрито теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку та контролю операцій з оренди комунального майна. Досліджено економіко-правову сутність поняття “оренда”, податковий аспект орендних відносин на основі аналізу нормативно-правової бази, удосконалено існуючі підходи до класифікації видів оренди. Визначено елементи облікової політики орендаря в частині операцій з оренди комунального майна. Удосконалено методичні підходи до облікового відображення розрахунку відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат на утримання орендованого комунального майна та витрат на ремонт та поліпшення комунального майна. Запропоновано шляхи удосконалення порядку застосування контрольних процедур за перевіркою стану та використання орендованого комунального майна в ході державного фінансового аудиту. Розвинуто методичні засади внутрішнього контролю операцій з оренди майна комунальної власності.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1110
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirik.pdf416.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.